Αρχική Τελευταία Νέα Ψηλά προστίματα για σκύλους – Τι απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Ψηλά προστίματα για σκύλους – Τι απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Το ύψος των προστίμων που καθορίζει το τροποποιητικό νομοσχέδιο για τους σκύλους καθορίστηκε με το σκεπτικό να έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα, να είναι αναλογικό της φύσης και του περιεχομένου της παράβασης και να είναι αποτελεσματικό ως προς την επίτευξη της ουσιαστικής μείωσης των παραβάσεων, δήλωσε ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, στο ΚΥΠΕ.
Κληθείς να σχολιάσει αντιδράσεις για τα αυστηρά πρόστιμα που προβλέπονται για τους παραβάτες στο προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο, ο κ. Πίπης διευκρίνισε ότι «η επιβολή προστίμων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται και να εξετάζεται από την οπτική της τιμωρίας, αλλά από την οπτική της αποτροπής, δεδομένου του γεγονότος πως, όπως έχει διαχρονικά παρατηρηθεί και επισημανθεί, οι πολίτες μας δυστυχώς δεν συμμορφώνονταν με τις πρόνοιες του σήμερα υφιστάμενου και ισχύοντος νόμου».
Ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σημείωσε ότι η προτεινόμενη νομοθεσία αποσκοπεί συνοπτικά, στην αποσαφήνιση και πλήρη διάκριση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων αρχών και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου μέσα από την εισαγωγή διαδικασιών εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων, οι οποίες θα ενεργούν, τόσο για σκοπούς επιβολής ποινής στους παρανομούντες, όσο και ως αποτρεπτικός παράγοντας που θα προάγει την υπεύθυνη κατοχή και τον περιορισμό του τεράστιου προβλήματος των αδέσποτων σκύλων.
Τέλος, απαντώντας κατά πόσο υπάρχει πρόνοια για ενίσχυση των καταφυγίων και καλλιέργεια φιλοζωικής κουλτούρας στο εν λόγω νομοσχέδιο, σημείωσε ότι αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο της εν λόγω νομοθεσίας.
«Από πρακτικής άποψης η ενίσχυση των καταφυγίων και η καλλιέργεια φιλοζωικής κουλτούρας καλύπτονται από άλλες κρατικές δράσεις που προάγουν την καλλιέργεια θετικής έναντι των ζώων νοοτροπίας και αντίληψης των πολιτών, ως προς τον τομέα καλής διαβίωσης των ζώων, όπως είναι η ετήσια κρατική χορηγία που παραχωρείται σε φιλοζωικές οργανώσεις και καταφύγια ζώων και η, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και άλλους Φορείς, υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων», σημείωσε.
Πηγή
ΚΥΠΕ