Αρχική Τελευταία Νέα Ποιος έχει την ευθύνη ελέγχου safepass και μέτρων σε χώρους του αθλητισμού

Ποιος έχει την ευθύνη ελέγχου safepass και μέτρων σε χώρους του αθλητισμού

Την ευθύνη για τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών κατά τη διάρκεια χρήσης χώρου του ΚΟΑ που παραχωρείται σε αθλητικό οργανισμό/φορέα/ομοσπονδία, καθώς και για έλεγχο των safe pass για την είσοδο στο χώρο έχει ο χρήστης του κάθε χώρου, αναφέρει ο ΚΟΑ.
 
Ειδικότερα Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σημειώνει ότι με βάση το άρθρο 35(ζ) την ευθύνη τήρησης των κανονισμών που προνοούνται από το Διάταγμα, καθώς και τα ανάλογα κατά περίπτωση υγειονομικά πρωτόκολλα ή/και κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από τις εκάστοτε αρχές, σε εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του ΚΟΑ, τις οποίες αυτός παραχωρεί για χρήση σε  αθλητικό οργανισμό/φορέα/ομοσπονδία, την φέρει ο κάθε αθλητικός οργανισμός/φορέας/ομοσπονδία για το διάστημα της χρήσης της εγκατάστασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ