Αρχική Τελευταία Νέα Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με μπάρες στο χώρο στάθμευσης Ανδρέα Θεμιστοκλέους

Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με μπάρες στο χώρο στάθμευσης Ανδρέα Θεμιστοκλέους

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, στο χώρο στάθμευσης της οδού Ανδρέα Θεμιστοκλέους θα λειτουργήσει σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με μπάρες και πληροφορεί το κοινό  ότι:

  1. Ο χώρος θα λειτουργεί και θα ελέγχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας σε 24ωρη βάση.
  2. Θα υπάρχουν φρουροί ασφαλείας γι’ επιτήρηση και εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και πινακίδες για πληροφόρηση.
  3. Ο κάθε οδηγός οφείλει να  παραλαμβάνει το εισιτήριο του από το τερματικό  εισόδου και να πληρώνει το ανάλογο αντίτιμο στις μηχανές προτού επιστρέψει στο αυτοκίνητο του ούτως ώστε να μπορεί να εξέλθει του χώρου.
  4. Οι καθημερινοί χρήστες ενημερώνονται ότι οποιοσδήποτε άλλος τρόπος πληρωμής ή παραχώρησης παύει να ισχύει και καλούνται όπως εξεύρουν  άλλες εναλλακτικές λύσεις η θα πρέπει να συμμορφωθούν με την νέα ρύθμιση.
  5. Ο χώρος θα ελέγχεται εκτός από τους φρουρούς ασφαλείας και από τροχονόμους του Δήμου οι οποίοι θα επεμβαίνουν σε όσους δεν συμμορφώνονται με τους όρους και Δημοτικούς κανονισμούς των χώρων στάθμευσης.

Τα νέα τέλη στάθμευσης για το δημοτικό Χώρο στάθμευσης στην οδό Α. Θεμιστοκλέους διαμορφώνονται ως ακολούθως :

Πληρωτέα τέλη /Parking Fees :

Α) Μία (1) ώρα/hour                                      €2.00

Β) Δύο (2) ώρες/hours                                   €3.00

Γ) Τρεις (3) ώρες/hours                                  €4.00

Δ) Τέσσερις (4) ώρες/hours                            €5.00

Ε) Πέντε (5) ώρες/hours                                 €6.00

ΣΤ) Έξι (6) ώρες/hours                                   €7.00

Ζ) Εφτά (7) ώρες/hours                                  €8.00

Περισσότερες από εφτά (7) ώρες €15,00 / ανά ημέρα

Τα πιο πάνω τέλη θα ισχύουν για όλο το 24ωρο και για όλες τις ημέρες του χρόνου.