Αρχική Τελευταία Νέα ΤΕΠΑΚ: Προκήρυξη 10 υποτροφιών από το Τμήμα Γεωργίας

ΤΕΠΑΚ: Προκήρυξη 10 υποτροφιών από το Τμήμα Γεωργίας

Το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων(*) της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου(ΤΕΠΑΚ) επιθυμεί να γνωστοποιήσει στους/στις ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες την πιο κάτω προκήρυξη υποτροφιών από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος:

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου «Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος» προκηρύσσει τη χορήγηση 10 υποτροφιών, 5 από τις οποίες θα παραχωρηθούν για σπουδές οι οποίες ξεκινούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 και 5 για σπουδές, οι οποίες ξεκινούν το ακαδημαϊκό έτος 2023/24. Οι υποτροφίες παραχωρούνται για την πραγματοποίηση σπουδών προπτυχιακού επιπέδου σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές στον τομέα της Γεωργίας σε πανεπιστήμια της Κύπρου, σε κατευθύνσεις σχετικές με την Επιστήμη Αγροτικής Παραγωγής, Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Η προκήρυξη αφορά στη χορήγηση υποτροφιών συνολικού ύψους 10,000 ευρώ η καθεμία για το σύνολο της φοίτησης στις ως άνω αναφερόμενες κατευθύνσεις σπουδών, για τη στήριξη της ανάπτυξης του μελλοντικού εργατικού δυναμικού του γεωργικού τομέα. Η αξία της κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε 2,500 ΕΥΡΩ ετησίως και χορηγούνται σε απόφοιτους/απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για σπουδές στον τομέα της γεωργίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 είναι από 9 /11/2022 μέχρι 9/12/2022, συμπεριλαμβανομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://rb.gy/5ksz18 .

(*) Το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων αποτελεί το πρώτο και μοναδικό Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην Κύπρο. Το Τμήμα προσφέρει πανεπιστημιακό πτυχίο γεωπονικών επιστημών με δυνατότητα εξειδίκευσης σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

• Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής

• Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

• Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας

Το πρόγραμμα σπουδών και των τριών κατευθύνσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε επιστήμες και τεχνολογίες αιχμής, όπως η Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία, καθώς και στις πολλαπλές εφαρμογές τους στα φυτά, τα ζώα, τους μικροοργανισμούς και τα τρόφιμα. Από το 2011, λειτουργεί το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος στον τομέα της Βιοτεχνολογίας. Η Γεωπονική επιστήμη συνδυάζει και διεπιστημονικούς τομείς έρευνας και εκπαίδευσης, όπως η Βιολογία, το Περιβάλλον/Αειφορία, η Υγεία/Διατροφή, αλλά και η επιχειρηματικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα, οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.cut.ac.cy/faculties/gem/abf/