Αρχική Τελευταία Νέα Πότε θα δοθεί το επίδομα τέκνου

Πότε θα δοθεί το επίδομα τέκνου

Τον ερχόμενο μήνα αναμένεται πως θα δοθεί το επίδομα τέκνου. Όπως πληροφορούμαστε, ούτε και φέτος θα χρειαστεί οι δικαιούχοι που είχαν υποβάλει και εγκρίθηκαν το προηγούμενο έτος να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Αυτοί που θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση είναι όσοι δεν το έχουν ξανακάνει. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά ΕΔΩ

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα σε Επίδομα Τέκνου έχουν οικογένειες που έχουν:

  • τη νόμιμη και συνεχή διαμονή τους τουλάχιστον κατά τα 5 τελευταία χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης, στα εδάφη που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.
  • το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα τους κατά το προηγούμενο έτος υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει: → τις €49.000 για οικογένειες με ένα εξαρτώμενο τέκνο και → τις €59.000 για οικογένειες με δύο → για κάθε επιπρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο πέραν των 2 θα αυξάνεται κατά €5000 π.χ. 3 εξαρτώμενα τέκνα €59.000 + €5000 = €64.000 κλπ.
  • να πληρείται το περιουσιακό κριτήριο, όπου η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και καταθέσεων να μην υπερβαίνει το €1.200.000. (Σημειώνεται ότι στο €1.200.000 λαμβάνεται υπόψη και η αποξένωση περιουσιακών στοιχείων κινητής και ακίνητης περιουσίας κατά τα τελευταία 2 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης).

Τα εισοδηματικά κριτήρια

  • Το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει: → τις €49.000 για οικογένειες με ένα εξαρτώμενο τέκνο και → τις €59.000 για οικογένειες με δύο → για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των 2 θα αυξάνεται κατά €5000 π.χ. 3 παιδιά €59.000 + €5000 = €64.000 κλπ.
  • πληρείται το περιουσιακό κριτήριο, όπου η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και καταθέσεων να μην υπερβαίνει το €1.200.000 (Σημειώνεται ότι στο €1.200.000 λαμβάνεται υπόψη και η αποξένωση περιουσιακών στοιχείων κινητής και ακίνητης περιουσίας κατά τα τελευταία 2 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης).

Το ύψος του επιδόματος τέκνου

Ετήσιο Επίδομα για οικογένειες με βάση τα ετήσια εισοδήματα της προηγούμενης χρονιάς. Επίδομα Ανά Εξαρτώμενο Τέκνο:

Εισόδημα από 0 – €19500,00:
Ø 1 Τέκνο: € 539,98
Ø 2 Τέκνα: € 647,98
Ø 3 Τέκνα: € 1.187,96
Ø 4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.904,14

Εισόδημα από €19.501 μέχρι €39.000,00:
Ø 1 Τέκνο: € 483,14
Ø 2 Τέκνα: € 591,14
Ø 3 Τέκνα: € 1.131,12
Ø 4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.733,62

Εισόδημα από €39.000,01 μέχρι €49.000,00:
Ø 1 Τέκνο: € 431,98
Ø 2 Τέκνα: € 431,98
Ø 3 Τέκνα: € 863,97
Ø 4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.432,37

Εισόδημα από €49.000,01 μέχρι €59.000**:
Ø 1 Τέκνο: € 0,00
Ø 2 Τέκνα: € 392,20
Ø 3 Τέκνα: € 784,39
Ø 4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.290,27

** Για οικογένειες με τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο επίδομα ανά εξαρτώμενο τέκνο εξακολουθεί να παραχωρείται εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€59.000) αυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του δεύτερου τέκνου.

Στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα το επίδομα τέκνου θα καταβάλλεται μετά την παρέλευση του πρώτου τετραμήνου του έτους και ακολούθως σε μηνιαία βάση. Στις οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα, καταβάλλεται σε μια ετήσια δόση.

Το ύψος του επιδόματος αναπροσαρμόζεται με βάση την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ