Αρχική LemesosJobs Θέλετε να αναλάβετε το Ταχυδρομικό Πρακτορείο Κολοσσίου; Δέχεται αιτήσεις!

Θέλετε να αναλάβετε το Ταχυδρομικό Πρακτορείο Κολοσσίου; Δέχεται αιτήσεις!

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Κολοσσίου και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Κολοσσίου, καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας, με αμοιβή €890,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι υπό τη μορφή σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λεμεσού στα τηλ. 25805257 / 25802254 / 25802159.