Αρχική Τελευταία Νέα Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi σε πάρκα, πλατείες και δημόσια κτίρια προσφέρει η ΕΕ

Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi σε πάρκα, πλατείες και δημόσια κτίρια προσφέρει η ΕΕ

Στην παροχή δωρεάν και χωρίς περιορισμούς, ασφαλούς, απεριόριστης τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας (Wi-Fi) υψηλής ταχύτητας και υψηλής ποιότητας στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου όπως πάρκα, πλατείες, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια, δημόσια κτίρια, στους χώρους αναμονής των δημόσιων μέσων μεταφορών, νοσοκομεία και κέντρα υγείας στοχεύει το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «WiFi4EU» η υλοποίηση του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2018.
 
Η τελική πρόταση της Επιτροπής μετά και τις τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια του ΕΚ τον Σεπτέμβριο προνοεί συνολικό κονδύλι €120 εκατομμυρίων για την περίοδο 2017-2019 και απευθύνεται προς τις τοπικές αρχές (δήμους, κοινότητες ή ενώσεις δήμων, κοινοτήτων) που επιθυμούν να παρέχουν Wi-Fi σε περιοχές όπου παρόμοιες υπηρεσίες δεν υπάρχουν ακόμα (σε δημόσιο ή ιδιωτικό επίπεδο).
 
Το όλο θέμα παρουσίασε σήμερα σε πρόγευμα εργασίας με δημοσιογράφους στη Λευκωσία ο Ευρωβουλευτής (Σ&Δ) Δημήτρης Παπαδάκης, σκιώδης εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης επί της πρότασης της Κομισιόν,  στο πλαίσιο του κύκλου ενημερωτικών συναντήσεων που πραγματοποιεί το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο με τη συμμετοχή των Κύπριων Ευρωβουλευτών.
 
«Τουλάχιστον 6.000-8.000 τοπικές κοινότητες σε όλα τα κράτη μέλη θα ωφεληθούν» τόνισε ο Δημήτρης Παπαδάκης εξηγώντας πως με βάση των παραπάνω στοιχείων, υπολογίζεται ότι ο κάθε επιλέξιμος προς χρηματοδότηση δημόσιος φορέας θα λάβει επιχορήγηση υπό τη μορφή κουπονιού, αξίας €15.000 – €20.000, επιχορήγηση η οποία θα αφορά αποκλειστικά τα έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης (σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο), όχι όμως τα έξοδα συνδεσιμότητας (συνδρομή για διαδικτυακές υπηρεσίες) και συντήρησης του εξοπλισμού τα οποία θα πρέπει να αναλάβει ο ίδιος ο φορέας.
 
Τόνισε παράλληλα ότι η διαδικασία υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα WiFi4EU θα είναι απλή και χωρίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις και θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικές αιτήσεις, πληρωμές με κουπόνια και ήπιες απαιτήσεις παρακολούθησης.
 
Στο πλαίσιο της παρουσίασης του WiFi4EU ο Δημήτρης Παπαδάκης επεσήμανε ότι από τη δράση αυτή θα επωφεληθούν αφενός όλοι οι Ευρωπαίοι, τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες χιλιάδων τοπικών κοινοτήτων σε όλη την ΕΕ, και αφετέρου φορείς όπως δήμοι, ενώσεις δήμων, δημοτικές εταιρείες με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, μη κερδοσκοπικοί συνεταιρισμοί, κοινοτικά κέντρα και άλλες δημόσιες τοπικές αρχές και οργανισμοί.

Σημείωσε δε ότι ο ίδιος, στο πλαίσιο προώθησης του σχεδίου, είχε πρόσφατα συνάντηση με ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων και η Ένωση Δήμων Κύπρου κατά την οποία συζητήθηκαν οι προοπτικές υλοποίησης του σχεδίου στην Κύπρο.
 
Όπως εξήγησε ο Δημήτρης Παπαδάκης επόμενος σταθμός στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης μετά την πρόσφατη (21 Ιουνίου) υιοθέτηση στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) του κειμένου που συμφωνήθηκε στις διοργανικές διαπραγματεύσεις σε πρώτη ανάγνωση, είναι η υιοθέτηση της πρότασης από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο τον Σεπτέμβριο.
 
Ακολούθως και εφόσον η πρόταση εγκριθεί από το ΕΚ, αναμένεται, πριν από το τέλος του 2017, να δημοσιευτεί η πρώτη πρόσκληση υποβολής σχεδίων.
 
Επιλέξιμα έργα για χρηματοδότηση θεωρούνται όσα έργα υλοποιούνται από φορέα του δημοσίου ικανό να σχεδιάσει και να εποπτεύσει την εγκατάσταση, και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας για τρία χρόνια τουλάχιστον, τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης (hotspots) σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρου, βασίζονται στην ευρυζωνική συνδεσιμότητα πολύ υψηλών ταχυτήτων και προσφέρουν στους χρήστες μια διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας, η οποία είναι δωρεάν, εύκολη στην πρόσβαση και χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, υποστηρίζει την πρόσβαση σε καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως εκείνες που προσφέρονται μέσω υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών.
 
Το σχέδιο δεν καλύπτει έργα τα οποία αναπαράγουν ήδη υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες προσφορές με παρόμοια χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, στην ίδια περιοχή.
 
Ως σκιώδης εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ ο κ. Παπαδάκης υπέδειξε ότι στη γνωμοδότηση της η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης εισηγήθηκε μεταξύ άλλων όπως η οικονομική βοήθεια κατανεμηθεί με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο έτσι ώστε να συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και ότι η ψηφιακή ένταξη δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις σε βάρος περιοχών που είναι λιγότερο αναπτυγμένες από οικονομική και ψηφιακή άποψη, συμπεριλαμβανομένων των απομονωμένων περιφερειών, των νησιών και των ορεινών, των παραμεθόριων, των αγροτικών και των απόκεντρων περιφερειών, καθώς και σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.
 
Επίσης η εν λόγω Επιτροπή εισηγήθηκε όπως οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι το διαδικτυακό περιεχόμενο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι προσβάσιμες από όλους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με ψηφιακό αναλφαβητισμό και των ατόμων με αναπηρία.
 
Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο δράσης «WiFi4EU»  αποτελεί μέρος της νέας δέσμης μέτρων που αποφάσισε η Κομισιόν για τις τηλεπικοινωνίες, με στόχο την υιοθέτηση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, τα οποία θα καταστήσουν δυνατή την ευρεία χρήση προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών στην ψηφιακή ενιαία αγορά, την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των Ευρωπαίων για συνδεσιμότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

 
 
Πηγή: ΚΥΠΕ