Αρχική Τελευταία Νέα Υπηρεσίες κατ’ οίκον γενικής νοσηλευτικής στο ΓεΣΥ: Ποιους δικαιούχους αφορά και τι...

Υπηρεσίες κατ’ οίκον γενικής νοσηλευτικής στο ΓεΣΥ: Ποιους δικαιούχους αφορά και τι καλύπτεται από το ΓεΣΥ

Οι κατ’ οίκον υπηρεσίες γενικής νοσηλευτικής εντάχθηκαν στο ΓεΣΥ τον Δεκέμβριο του 2020, προσφέροντας τη δυνατότητα σε συγκεκριμένες ομάδες δικαιούχων να λαμβάνουν εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο σπίτι.

Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες γίνεται κατόπιν παραπομπής από τον Προσωπικό ή τον Ειδικό Ιατρό και αφορά σε δικαιούχους που έχουν καταχωρηθεί από τον Προσωπικό Ιατρό ως «κατακεκλιμένοι». Σε περιπτώσεις δηλαδή που δικαιούχος, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, δεν μπορεί να μετακινηθεί από τον χώρο που βρίσκεται, υπάρχει η δυνατότητα όπως οι υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας υγείας του παρέχονται κατ’ οίκον.

Όταν λοιπόν ο δικαιούχος εξασφαλίσει το σχετικό παραπεμπτικό από τον Προσωπικό ή Ειδικό Ιατρό, έχει το δικαίωμα να επιλέξει από τον κατάλογο παρόχων που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ, αυτόν που επιθυμεί να του προσφέρει τις υπηρεσίες που χρειάζεται κατ’ οίκον. Στη συνέχεια ο δικαιούχος πρέπει να διευθετήσει ραντεβού με τον νοσηλευτή της επιλογής του.  

Το ΓεΣΥ καλύπτει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό συνεδριών για κατ’ οίκον υπηρεσίες γενικής νοσηλευτικής ανά δικαιούχο, ανά έτος.

Συγκεκριμένα:

Όλοι οι ασθενείς (παιδιά και ενήλικες) έχουν δικαίωμα να λάβουν μέχρι και 12 επισκέψεις τον χρόνο, οι οποίες καλύπτονται από το Σύστημα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο θεράπων ιατρός και ο νοσηλευτής κρίνουν ότι ο ασθενής χρήζει περισσότερων επισκέψεων, τότε έχουν την δυνατότητα υποβολής αιτήματος πραγματοποίησης μεγαλύτερου αριθμού επισκέψεων. Το εν λόγω αίτημα αξιολογείται από τον Οργανισμό, εφόσον παρασχεθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και σχετική τεκμηρίωση.

Κάθε νέο έτος, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα λήψης μέχρι και 12 επισκέψεων, εάν βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις για τις οποίες το ΓεΣΥ αποζημιώνει τις υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλευτικής.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή αναλώσιμα που χρειάζεται ο κάθε δικαιούχος για τη φροντίδα υγείας του στο σπίτι, συνταγογραφούνται από τον εκάστοτε θεράποντα ιατρό. Η λήψη τους μπορεί να γίνει αναλόγως του είδους είτε από νοσοκομειακά φαρμακεία (ή τις αποθήκες των νοσηλευτηρίων) είτε από ιδιωτικά φαρμακεία. Τα προϊόντα που παρέχονται από ιδιωτικά φαρμακεία φέρουν στην περιγραφή τους την ένδειξη «ΙΦ».

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος ή άλλος συγγενής δεν έχει τη δυνατότητα να λάβει ο ίδιος τα απαραίτητα αναλώσιμα και σε περίπτωση που υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση, το Σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον νοσηλευτή να τα προμηθευτεί εκ μέρους του δικαιούχου. Σε αυτή την περίπτωση ο νοσηλευτής θα πρέπει να εξασφαλίσει την κατάλληλη εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο. Ο νοσηλευτής θα πρέπει να δώσει στο φαρμακείο προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου όπως αριθμό δελτίου ταυτότητας και ημερομηνία γέννησης.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ένας δικαιούχος μπορεί να λάβει υπηρεσίες εκτός ΓεΣΥ από νοσηλευτή που είναι συμβεβλημένος με το Σύστημα;

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν κατέχει ή δεν προσκομίσει παραπεμπτικό με υπηρεσίες που αποζημιώνει το ΓεΣΥ, τότε ο νοσηλευτής έχει τη δυνατότητα να παρέχει τις υπηρεσίες του, οι οποίες ωστόσο δεν θα αποζημιωθούν από το Σύστημα. Οφείλει παρόλα αυτά να ενημερώσει τον δικαιούχο από την αρχή πως θα λάβει υπηρεσίες εκτός Συστήματος. Το ίδιο ισχύει και τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων που δικαιούται, όπως αυτός ορίζεται από τον Οργανισμό.

Μπορούν οι δικαιούχοι να λάβουν υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου;

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δεν καθορίζει τις μέρες/ώρες εργασίας του εκάστοτε παρόχου. Σε τέτοιες περιπτώσεις όμως, ο πάροχος οφείλει να τηρεί τους εκάστοτε κανονισμούς που εκδίδει ο Οργανισμός σε σχέση με τη συνολική διάρκεια παροχής υπηρεσιών ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους δικαιούχους.

Ένας δικαιούχος που νοσηλεύεται σε νοσηλευτήριο μη συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ, μπορεί να λάβει υπηρεσίες από νοσηλευτή συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ;

Εάν πρόκειται για ασθενή που νοσηλεύεται σε νοσηλευτήριο μη συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ και ο οποίος δεν διαθέτει παραπεμπτικό για παροχή υπηρεσιών Νοσηλευτικής Φροντίδας Υγείας, τότε ο Νοσηλευτής μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του εκτός πλαισίου ΓεΣΥ, με το κόστος να επιβαρύνει τον δικαιούχο.

Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια νοσηλείας δικαιούχου σε νοσηλευτήριο συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ, οι υπηρεσίες αυτές αποζημιώνονται σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης DRG στο οποίο και περιλαμβάνονται.