Αρχική Λεμέσιος Υπογραφή Μνημονίου: Συνεργασία μεταξύ του Σ.Υ.Λεμεσού, Σ.Α.Λ.Α. και της Δ.Ε.Υ.Α.Λάρισας

Υπογραφή Μνημονίου: Συνεργασία μεταξύ του Σ.Υ.Λεμεσού, Σ.Α.Λ.Α. και της Δ.Ε.Υ.Α.Λάρισας

Κλιμάκιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) επισκέφθηκε τα Γραφεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, με σκοπό την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ  ΣΥΛ, ΣΑΛΑ και ΔΕΥΑΛ.  

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή εμπειριών για τη διαχείριση οργανισμών νερού, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά τεχνικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα. Επίσης, η από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Στην πρώτη φωτογραφία της υπογραφής του Μνημονίου διακρίνονται ο κ. Κυριάκος Τσολάκης,  Έπαρχος Λεμεσού & Πρόεδρος ΣΥΛ, ο κ. Απόστολος Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων και ο κ. Νίκος Νικολαΐδης, Δήμαρχος Λεμεσού & Πρόεδρος ΣΑΛΑ.  Στη δεύτερη φωτογραφία όλο το κλιμάκιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λάρισας με τους Διευθυντές του ΣΥΛ και του ΣΑΛΑ