Αρχική BusinessNews Σημεία σταθεροποίησης παρουσιάζει ο πληθωρισμός στην Κύπρο – Tο προϊόν με την...

Σημεία σταθεροποίησης παρουσιάζει ο πληθωρισμός στην Κύπρο – Tο προϊόν με την μεγαλύτερη αύξηση

Το μήνα Νοέμβριο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 8, 7 τοις εκατό από το 8, 8 που ήταν τον Οκτώβριο.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, το προϊόν με τη μεγαλύτερη αύξηση τιμής ήταν η ζάχαρη η οποία από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο σημείωσε αύξηση της τάξεως του 68 τοις εκατό.Πάντως , κατά την ίδια περίοδο, υπήρξαν και κάποια προϊόντα με μείωση. Η μεγαλύτερη μείωση τιμής,  7,5% , παρατηρήθηκε στα φρούτα.