Αρχική Τελευταία Νέα Στην επιτροπή παιδείας την ερχόμενη Τρίτη εκτάκτως το θέμα των εξετάσεων τετραμήνων

Στην επιτροπή παιδείας την ερχόμενη Τρίτη εκτάκτως το θέμα των εξετάσεων τετραμήνων

Στη συνεδρίαση της επιτροπής όσον αφορά την νομοθετική εργασία κλήθηκαν να παραστούν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ).

Όπως αναφέρει το Υπουργείο στην εισηγητική του έκθεση, οι σκοπούμενοι τροποποιητικοί κανονισμοί θα επιφέρουν ειδικά για την τρέχουσα σχολική χρονιά (2022-2023) τη μείωση του συντελεστή βαρύτητας της ενιαίας γραπτής αξιολόγησης (εξέτασης) στο τέλος του Β΄ τετραμήνου (2022-2023) από 40% σε 20%, με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων των μαθητών.

Σημειώνει ότι η μείωση του συντελεστή βαρύτητας της ενιαίας γραπτής αξιολόγησης (εξέτασης) δεδομένης της περιρρέουσας ατμόσφαιρας και της προσπάθειας που καταβάλλεται για στήριξη όλων των μαθητών, θα συμβάλει στη μείωση της ανησυχίας μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, επιτρέποντας σε όλους τους εμπλεκόμενους να επικεντρωθούν, χωρίς άγχος και περισπασμούς, στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης, καθώς και στη μεγιστοποίηση των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Προσθέτει, επίσης, ότι η τροποποίηση του συντελεστή βαρύτητας της γραπτής αξιολόγησης θα συνδυαστεί με σειρά πρόσθετων παιδαγωγικών και εσωτερικών μέτρων από την Αρμόδια Αρχή περιλαμβανομένης της μείωσης της εξεταστέας ύλης στο 60% της διδαχθείσας, όπως αυτή προβλέπεται στα Πλαίσια Μάθησης.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο αναφέρει ότι εγκαθιδρύθηκε μηχανισμός παρακολούθησης  της εφαρμογής των Πλαισίων Μάθησης και των εσωτερικών διαδικασιών όσον αφορά στην εποπτεία της θεματοθέτησης και του ελέγχου του βαθμού δυσκολίας των εξεταστικών δοκιμίων. Περαιτέρω, δόθηκαν οδηγίες για σωστή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου και περιορισμό των εκδηλώσεων σε σχολικό χρόνο.

Με βάση τα πιο πάνω, συνεχίζει το Υπουργείο Παιδείας, ετοιμάστηκαν «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023» και έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία.

Αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική Απόφασή του, κατά τη συνεδρία του στις 29 Μαρτίου 2023, έχει εγκρίνει τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2023 και εξουσιοδότησε την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να τους καταθέσει άμεσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.