Αρχική Τελευταία Νέα Tα τρία ιστορικά Γράμματα “Γ Σ.Ο.” εκτίθενται για πρώτη φορά στην έκθεση...

Tα τρία ιστορικά Γράμματα “Γ Σ.Ο.” εκτίθενται για πρώτη φορά στην έκθεση Φωτογραφίας για τα 124 χρόνια του ΓΣΟ

Tα τρία ιστορικά Γράμματα “Γ Σ.Ο.” τα οποία βρίσκονταν κάποτε στα Προπύλαια του σταδίου της πόλης μας εκτίθενται για πρώτη φορά στην έκθεση Φωτογραφίας για τα 124 χρόνια του ΓΣΟ, την οποία οργανώνει το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ της ΛΕΜΕΣΟΥ όπου φυλάσσονται τα γράμαμτα, μαζί με τον ΓΣΟ και την επιτροπή του Διεθνή Μαραθώνιου Δρόμου Λεμεσού απ΄όπου και η πιο κάτω φτογραφία (του Πέτρου Φιάκκα).

Η έκθεση θα βρίσκεται μέσα στις επόμενες μέρες στο Ιστορικό Αρχείο για όσους θα ήθελαν να την δουν, με το πιο σημαντικό ίσως έκθεμα τα τρία περήφανα Γράμματα του ΓΣΟ.

Πιο κάτω η πρώτη ανακοίνωση για την ίδρυση του ΓΣΟ το 1892:(Βλ. Μ.Α. Σοφοκλέους “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ’1892-1899) “Μετ’ αφάτου χαράς χαιρετίζομεν την σύστασιν του Γυμναστικού Συλλόγου εν τη πόλει μας. Οι εγγραφέντες εταίροι συνελθόντες την παρελθούσαν Κυρακήν εν των αναγνωστηρίω «Ισότητι» εξέλεξαν την Επιτροπήν του Συλλόγου, συγκειμένην υπό των εξής κ.κ. Ανδρέου θεμιστοκλέους, επιτίμου προέδρου, Χριστ. Σ. Λοΐζου, Ιω. Κυριακίδου, Μικ. Λανίτου, Αριστοδ. Πηλαβάκη και Ηρακλέους Σκυριανίδου. Η Επιτροπή αύτη θα εξεύρη τα μέσα και την κατάλληλον θέσιν προς πήξιν των γυμναστικών οργάνων, και θα εξακολουθήση διευθύνουσα τα του Συλλόγου. Ευχόμεθα από καρδίας να ίδωμεν κατηρτησμένον το έργον και την φίλην της πόλεως ημών νεολαίαν ανταλλάσσουσαν εν τω γυμναστηρίω την ωχρότητα μετά της ευεξίας και ζωηρότητος. (Σάλπιγξ, 8 Αυγούστου 1892)”

image

image

image

 …