Αρχική ΤΕΠΑΚ Υπογραφή Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ Π.Ο.Α.Α. Λεμεσού και TEΠAK

Υπογραφή Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ Π.Ο.Α.Α. Λεμεσού και TEΠAK

Η Π.Ο.Α.Α. ιδρύθηκε το 1966 και αποτελεί την πρώτη και μεγαλύτερη Οργάνωση για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) που δημιουργήθηκε στην Κύπρο. Βασικός σκοπός της, είναι η προώθηση των αιτημάτων των ΑμεΑ για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά ορίζονται στην Διεθνή Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.             

 Παρά τον ευρύ ορισμό της αναπηρίας, η Π.Ο.Α.Α. εστιάζει στις κινητικές αναπηρίες ανεξαρτήτως αιτιολογίας και συνύπαρξης, με επιπρόσθετες αναπηρίες ή άλλα προβλήματα υγείας. Με τον τρόπο αυτό εντάσσει μέλη, πρόσωπα ανεξαρτήτως ηλικίας με οποιαδήποτε κινητική   αναπηρία, η οποία θεωρείται μόνιμη.          

 Όπως γνωρίζεται, η Παγκύπρια οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού αποτελεί ένα Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό που παλεύει καθημερινά για την προάσπιση των δικαιωμάτων  των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Έτσι για να μπορέσει να συνεχίσει εύρυθμα η λειτουργία της ,χρειάζεται να πραγματοποιούνται συνεχώς δράσεις που θα συμβάλουν στην συνέχιση των διαφόρων προγραμμάτων που λειτουργεί η οργάνωση προς όφελος των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).  

Στην προσπάθεια αυτή, η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων (Π.Ο.Α.Α.) Λεμεσού, συνυπόγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) την 1η Δεκεμβρίου 2016, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας σε διάφορους τομείς που αφορούν τη διεκδίκηση, την προάσπιση αλλά και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Επιπλέον, η συνεργασία της Π.Ο.Α.Α Λεμεσού με το ΤΕΠΑΚ  είναι μεγίστης σημασίας, αφού θα λειτουργήσει και προς όφελος των φοιτητών του Πανεπιστημίου, καθώς θα συμβάλει με ποικίλους τρόπους στην πρόοδο, την εξέλιξη και την εκπαίδευσή τους.

Κατ’επέκταση, ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο προς την  διασφάλιση της  βιωσιμότητας της οργάνωσης και την ανέλιξη του Πανεπιστημίου σε τομείς όπως ο εθελοντισμός ή περαιτέρω εκπαίδευση στα πλαίσια της κοινωνικής δράσης κ.α.

 Η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας της Π.Ο.Α.Α Λεμεσού με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας σε διάφορους τομείς  που αφορούν τα εξής:

  1. Κοινές Πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
  2. Συμβουλευτικές-Επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες.
  3. Κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα (ευρωπαϊκά, εθνικά, διεθνή).
  4. Τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους.
  5. Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.