Αρχική Τελευταία Νέα Τέλος τα οικόπεδα για τους πρόσφυγες

Τέλος τα οικόπεδα για τους πρόσφυγες

Το σχέδιο παραχώρησης κρατικών οικοπέδων για αυτοστέγαση έχει τερματιστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2013 και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται κονδύλια στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εσωτερικών για εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου», κατέστησε σαφές με επιστολή του προς τη Βουλή, ημερομηνίας 7/8/2020, ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφ. Πολίτης.

Δύο μήνες μετά που ανέλαβε η κυβέρνηση Αναστασιάδη σταμάτησε την παραχώρηση

Η διαδικασία της παραχώρησης κυβερνητικού οικοπέδου στους υπό αναφορά πρόσφυγες ως αντιστάθμισμα ξεκίνησε επί διακυβέρνησης Δ. Χριστόφια, όπου παραχωρήθηκαν οικόπεδα σε περίπου 1.000 οικογένειες.

Δύο μήνες μετά που ανέλαβε τα ηνία η κυβέρνηση Ν. Αναστασιάδη, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που λήφθηκε στις 29/4/2013, ανεστάλη η εφαρμογή του σχεδίου. Γεγονός που συνιστά, σύμφωνα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατάφωρη αδικία εις βάρος των πέραν των 4.000 οικογενειών προσφύγων που διαμένουν σε τουρκοκυπριακά σπίτια και δεν έλαβαν κρατικά οικόπεδα.

Σημειώνεται ότι στους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες ή σε κατοικίες που ανεγέρθηκαν σε τουρκοκυπριακή γη που δεν απαλλοτριώθηκε, παραχωρείται θεσμικά κατοχυρωμένο πιστοποιητικό μίσθωσης ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση κατοχής τών εν λόγω οικιστικών μονάδων.

Με την εγγραφή της μίσθωσης στο Τμήμα Κτηματολογίου, ο πρόσφυγας – μισθωτής αποκτά εμπράγματο δικαίωμα στην τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία μπορεί να μεταβιβαστεί.

Από το Υπουργείο Εσωτερικών μάς επισημάνθηκε πως το κράτος εκεί και όπου το κρίνει σκόπιμο προσπαθεί σιωπηρά να αγοράζει τουρκοκυπριακές περιουσίες από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ακριβώς για να μην χρειαστεί να ξεσπιτώσει πρόσφυγες για δεύτερη φορά.

dialogos.com.cy