Αρχική Τελευταία Νέα ΤΕΠΑΚ: Επιτυχής η διασύνδεση επιχειρηματικού κόσμου με ακαδημαϊκή κοινότητα

ΤΕΠΑΚ: Επιτυχής η διασύνδεση επιχειρηματικού κόσμου με ακαδημαϊκή κοινότητα

45% των φοιτητών εργοδοτήθηκαν από τους οργανισμούς όπου τοποθετήθηκαν επ΄ αμοιβής

Η ενεργή υποστήριξη των φοιτητών για την προσέγγιση της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας και η ομαλότερη προώθησή τους στην Αγορά Εργασίας αποτελεί βασικό στόχο του Γραφείου Διασύνδεσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το οποίο έχει πετύχει να εντατικοποιήσει την επικοινωνία του με τον επιχειρηματικό κόσμο, ώστε να λαμβάνει ανατροφοδότηση για τα Προγράμματα Σπουδών του και να προσφέρει στους φοιτητές την πρώτη επαγγελματική τους εμπειρία, συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους, μέσω των τοποθετήσεων σε φορείς του ιδιωτικού, δημοσίου και ημικρατικού τομέα.

Μέσα στα πλαίσια δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2021 ημερίδα, όπου ο Δρ Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Γενικός Συντονιστής Γραφείου Διασύνδεσης στο ΤΕΠΑΚ, παρουσίασε τα μέχρι στιγμής θετικά αποτελέσματα του έργου, υπογραμμίζοντας πως το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ αποτελεί ένα εξειδικευμένο πυλώνα διασύνδεσης μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας και των οργανισμών που αναζητούν συνεργασία και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της διαδικασίας επ’ αμοιβή τοποθέτησης φοιτητών σε οργανισμούς, τη διενέργεια σεμιναρίων επιμόρφωσης και καθοδήγησης φοιτητών, να πραγματοποιεί επαφές με επιχειρήσεις για δικτύωση και αναζήτηση πεδίων με προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας, καθώς και για τη συνεχή επικαιροποίηση και προώθηση των επιστημονικών εξειδικεύσεων του Πανεπιστημίου με σκοπό την αξιοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Ο Δρ. Χρυσοστόμου τόνισε πως στρατηγικός στόχος του Γραφείου είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και μεγιστοποίηση της απασχολησιμότητας των φοιτητών του Πανεπιστημίου, μετάδοση της σημασίας των εννοιών της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στους φοιτητές, καθώς και η υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία μέσω της ανάπτυξης ευκαιριών για μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης.

Επεξηγώντας τη διαδικασία της επ’ αμοιβής τοποθέτησης φοιτητών σε οργανισμούς, ο Δρ. Χρυσοστόμου υπογράμμισε πως κατά την περίοδο 2019-2021 τοποθετήθηκαν συνολικά 88 φοιτητές με τις αμοιβές τους να ανέρχονται συνολικά στις €44.000. Πρόσθεσε πως το 78% των φοιτητών έλαβαν επιπρόσθετη αμοιβή, ενώ το 45% των φοιτητών εργοδοτήθηκαν από τον οργανισμό μετά την τοποθέτησή τους.

Αναφερόμενος στα κίνητρα και τα οφέλη φοιτητών από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τοποθέτησης, ο Δρ. Χρυσοστόμου ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως οι φοιτητές αποκτούν εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους, υπάρχει ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από την εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ομαλότερη μετάβαση στο χώρο της παραγωγής, οι φοιτητές αναπτύσσουν προσωπικές δεξιότητες, ενώ οι ασκούμενοι γνωρίζουν τους εν δυνάμει εργοδότες τους και υπάρχει η δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης τους στον φορέα που πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Ημερίδας τονίστηκε η αναγκαιότητα σύγκλισης των γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και των δεξιοτήτων που αναζητούν οι σημερινοί εργοδότες στους νέους απόφοιτους, κάτι που προϋποθέτει την αποτελεσματική διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. Η συμπερίληψη των επιδοτούμενων τοποθετήσεων σε προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου, ενισχύει τη σύνδεση της Πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας, με αμφίδρομα και πολλαπλά οφέλη για τους φοιτητές, τους οργανισμούς αλλά και την κοινωνία ευρύτερα.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν αφενός η ενημέρωση για τις δράσεις και τα επιτεύγματα του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ και αφετέρου η περαιτέρω δικτύωση της Πανεπιστημιακής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Από πλευράς του ΤΕΠΑΚ, στην ημερίδα μίλησαν, επίσης,  η Πρόεδρος της Επιτροπής του Συμβουλίου για τη Διασύνδεση με την Κοινωνία και τη Βιομηχανία, κα Κατερίνα Λουί Νικήτα με θέμα «Ο ρόλος της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς» και ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, με θέμα «Τα οφέλη της συμπερίληψης του μαθήματος της τοποθέτησης στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών».

Μίλησαν, επίσης, η φοιτήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ, Μαρία Παπαδημητρίου και ο απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ, Ελευθέριος Στασή, με θέμα «Εμπειρίες και προοπτικές της τοποθέτησης μέσα από τα μάτια των φοιτητών».

Διαβάστηκε, επίσης χαιρετισμός του Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου του Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, Καθηγητή Ανδρέα Σωτηρίου, ενώ συντονιστής της ημερίδας ήταν ο Διαχειριστής του Έργου, κ. Γιώργος Μάγος.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας διεξήχθη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους διαφόρων εταιρειών και οργανισμών καθώς επίσης ανοικτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες.   

Πληροφορίες Ημερίδας

Οργανωτής: Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συντονισμός: ΙΜΗ

Χορηγοί επικοινωνίας: IN Business magazine, REPORTER

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ, τηλ.: +357 22505555, φαξ: 22679820, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected],  ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com