Αρχική Τελευταία Νέα ΤΕΠΑΚ: Συμπληρωματική κατανομή θέσεων για Εθνοφρουρούς που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις το...

ΤΕΠΑΚ: Συμπληρωματική κατανομή θέσεων για Εθνοφρουρούς που παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις το 2022

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από εθνοφρουρούς, οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις το 2022 και θα είναι έτοιμοι να φοιτήσουν τον Σεπτέμβριο του 2023(*).

Αφορά εθνοφρουρούς, οι οποίοι έχουν ίση ή υψηλότερη βαθμολογία από τον/την τελευταίο/α εισακτέο/α της τελευταίας κατανομής του 2022, του προγράμματος που επιθυμούν να εισαχθούν και έχουν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου Πλαισίου Πρόσβασης, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων 2022.

Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν είτε οι εθνοφρουροί οι οποίοι εξασφάλισαν θέση με την Α’ κατανομή το 2022 και επιθυμούν να τη βελτιώσουν ή εθνοφρουροί οι οποίοι δεν έχουν εξασφαλίσει θέση με την Α’ κατανομή.

Όσοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα τους προσφέρεται αυτόματα η θέση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ, πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=515570 ή να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή/και στο τηλέφωνο 25002710/11.

(*) Από φέτος, δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες των Κενών Θέσεων και Ειδικών Κριτηρίων κάθε χρονιάς θα έχουν μόνο άτομα που παρακάθισαν τις Παγκύπριες Εξετάσεις τη συγκεκριμένη χρονιά (δηλαδή για φέτος μόνο τα άτομα που θα παρακαθίσουν τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2023).