Δεν θα πάει τελικά στην Τουρκία η Κυπριακή Ομάδα Διάσωσης

    Όπως ανάφερε ο Δημήτρης Δημητρίου Εκ. Τύπου του Υπ. Εξωτερικών η Τουρκία ανάφερε οτι δεν χρειάζεται άλλη βοήθεια λόγω του οτι οι ανάγκες έχουν καλυφθεί.

    Ωστόσο η Κυπριακή ομάδα δηλώνει ετοιμότητα ανα πάσα στιγμή