Αρχική Τελευταία Νέα Τι συμβαίνει με τον Σκυβαλότοπο της Φασούλας; Η ΕΥ ζητά εξηγήσεις από...

Τι συμβαίνει με τον Σκυβαλότοπο της Φασούλας; Η ΕΥ ζητά εξηγήσεις από Δήμο Λεμεσού

Ο ΓΕ ζητά εξηγήσεις για Σκυβαλότοπο Φασούλας

 

Την ανανέωση σύμβασης μεταξύ Δήμου Λεμεσού και ιδιωτικής εταιρείας σχετικά με την Μονάδα Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αποβλήτων στον χώρο του πρώην Σκυβαλότοπου Φασούλας, διερευνά η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με επιστολή, ημερομηνίας 13 Μαΐου  2024 που απεστάλη στον Δήμο Λεμεσού, η Ελεγκτική Υπηρεσία ζητά εξηγήσεις από τον Δήμο, για την ανανέωση του συμβολαίου για ακόμη πέντε έτη (2023-2027), ενώ ο ανάδοχος της πενταετούς σύμβασης (2017-2022) δεν υλοποίησε τον ουσιώδη όρο της σύμβασης σχετικά με την απομάκρυνση αδρανών υλικών, με ενδεχόμενο τεράστιου οικονομικού οφέλους για τον εργολάβο σε βάρος του Δήμου.

Διερευνά επίσης γιατί δεν λήφθηκαν υπόψιν σημειώματα αρμόδιων υπηρεσιακών  του Δήμου και αν λήφθηκε έγκριση από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων και τις Τμηματικές Επιτροπές Αλλαγών και Απαιτήσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.
Συγκεκριμένα, η Ελεγκτική Υπηρεσία ζητά ενημέρωση για τα πιο κάτω:

-Του παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη και οδήγησαν στην απόφαση για ανανέωση της σύμβασης, καθώς και το καθεστώς με βάση το οποίο ανανεώθηκε για ακόμη πέντε χρόνια (2023-2027).

-Την υποχρέωση του Ανάδοχου για αποκατάσταση του χώρου του σκυβαλότοπου, σύμφωνα με τον όρο του συμβολαίου για την απομάκρυνση των αδρανών υλικών και τους λόγους που δεν απαιτήθηκε η υλοποίησή του πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου της σύμβασης ή πριν την ανανέωσή της.

-Σχόλια αναφορικά με εσωτερικά σημειώματα του Δημοτικού Γραμματέα και του Προϊστάμενου Υγειονομικού Υπευθύνου του Δήμου Λεμεσού, τα οποία υποδείκνυαν ότι δεν είχαν υλοποιηθεί οι κύριοι σκοποί της σύμβασης, και κατά πόσο αυτά λήφθηκαν υπόψη κατά την απόφαση ανανέωσης.

-Κατά πόσο λήφθηκε έγκριση από το αρμόδιο όργανο (Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων / Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων) για την αλλαγή που επήλθε στη σύμβαση με την πενταετή ανανέωσή της.

Με την επιστολή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία ζητά αντίγραφα εγγράφων και αλληλογραφίας για σκοπούς διερεύνησης του θέματος.

Δείτε την επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προς τον Δήμο
Πηγή: Sigmalive.com