Αρχική Τελευταία Νέα Τίθεται σε λειτουργία η Εθνική Πλατφόρμα Αυτοαποκλεισμού

Τίθεται σε λειτουργία η Εθνική Πλατφόρμα Αυτοαποκλεισμού

Ένα σημαντικό εργαλείο αυτοπροστασίας για τον παίκτη

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποίησε σήμερα, 20 Φεβρουαρίου 2024, ανακοίνωσε την έναρξη της λειτουργίας της Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού (ΕΠΑ). Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης των στρατηγικών επιδιώξεων της Αρχής, για τη διασφάλιση της προστασίας των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καθώς και της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού 2022- 2025.

Η ΕΠΑ παρέχει τη δυνατότητα στον παίκτη να ελέγξει τη στοιχηματική του δραστηριότητα
και να αυτοαποκλειστεί, είτε προσωρινά είτε επ’ αόριστον, από όλους τους παρόχους
διαδικτυακού στοιχήματος που δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Ο παίκτης αναγνωρίζει ότι η ενασχόληση του αρχίζει να επιφέρει αρνητικές
συνέπειες στην ζωή του και μπορεί να χρησιμοποιήσει το εργαλείο του αυτοαποκλεισμού για αποτελεσματικότερο έλεγχο της στοιχηματικής του δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτοαποκλεισμού, ο παίκτης μπορεί να συνδεθεί με τον υφιστάμενο λογαριασμό του μόνο για την ανάληψη των ποσών που έχει ήδη κατατεθειμένα στον πάροχο και δεν μπορεί να δημιουργήσει νέο λογαριασμό σε αδειοδοτημένη ιστοσελίδα παροχής υπηρεσιών στοιχήματος.

Η διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα είναι δωρεάν και εξαιρετικά απλή και ο κάθε
παίκτης μπορεί να αποκλείσει εαυτόν από όλους τους παρόχους στοιχηματικών υπηρεσιών
κάνοντας εγγραφή στο www.exclusion.cy. Συγκεκριμένα, ο παίκτης έχει την επιλογή για
προσωρινή διακοπή, διακοπή μεγάλης διάρκειας, είτε αποκλεισμό επ’ αόριστον.

Σε δηλώσεις της στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, η Πρόεδρος της ΕΑΣ, κυρία Ιωάννα
Φιάκκου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας,
αναδεικνύοντας ότι «πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο για κάθε παίκτη, με στόχο την
προαγωγή της υγιούς στοιχηματικής συμπεριφοράς και της προστασίας των ευάλωτων
ομάδων».

Σύμφωνα με την κ. Φιάκκου, «η ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού
αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΑΣ για την προστασία των παικτών και τη δημιουργία
ενός βιώσιμου και δίκαιου περιβάλλοντος για τον τομέα του στοιχήματος. Σε πρώτο στάδιο η πλατφόρμα αφορά μόνο τις διαδικτυακές σελίδες παροχής υπηρεσιών στοιχήματος οι οποίες κατέχουν άδεια Κλάσης Β από την Αρχή. Η πλατφόρμα είναι δυναμική και δύναται να εμπλουτιστεί με περισσότερες λειτουργίες. Με την ευκαιρία της έναρξης της λειτουργίας της Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού απευθύνουμε δημόσιο κάλεσμα προς όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη με στόχο την ένταξή στην πλατφόρμα συγκεκριμένων ομάδων όπως είναι οι αθλητές, σε συνεργασία πάντα με τις αντίστοιχες ομοσπονδίες και κρατικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η καταπολέμηση της χειραγώγησης αγώνων και η ενίσχυση της διαφάνειας στον αθλητισμό, κάτι το όποιο βρίσκεται υψηλά στις στρατηγικές επιδιώξεις της Αρχής.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ένας ακόμη σημαντικός στόχος παίρνει σάρκα και
οστά, αλλά και για το γεγονός ότι κάνουμε σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της
εκπλήρωσης των στόχων που θέσαμε μέσα από τη Στρατηγική Ασφαλούς Παιχνιδιού,
ενισχύοντας τους προστατευτικούς παράγοντες του κοινού και συμβάλλοντας στη μείωση
της ευαλωτότητάς τους, καθώς και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να
αντλήσουν στο www.exclusion.cy