Αρχική Τελευταία Νέα Τμήμα Δασών: Προσοχή στις παράνομες Λαμπρατζιές

Τμήμα Δασών: Προσοχή στις παράνομες Λαμπρατζιές

«Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος μαζί με τις ευχές για Καλό Πάσχα, επιθυμεί να υπενθυμίσει το κοινό ότι επειδή έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της παράνομης υλοτομίας δέντρων από κάποια νεαρά κυρίως άτομα, με πρόθεση να τα κάψουν στην παραδοσιακή «Λαμπρατζιά», ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν αδίκημα», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

Τονίζεται ότι για την εκκοπή δασικών καθώς και ορισμένων καλλωπιστικών δέντρων, οπουδήποτε και αν αυτά βρίσκονται, απαιτείται γραπτή άδεια από το Τμήμα Δασών. Σύμφωνα με τη Δασική Νομοθεσία η παράνομη εκκοπή δέντρων τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι €5.000 ή φυλάκιση μέχρι ένα έτος ή και με τις δύο ποινές μαζί.

Καλούνται οι Τοπικές Αρχές, τα οργανωμένα σύνολα και τα ευαισθητοποιημένα άτομα να καταγγέλλουν αμέσως στα τοπικά δασικά γραφεία ή στην Αστυνομία οποιοδήποτε περιστατικό εκκοπής δέντρου, ώστε αυτό να εξετάζεται και οι παρανομούντες να διώκονται ποινικά.

Επίσης, λόγω της χορτοβρίθειας, και την άνοδο της θερμοκρασίας, ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης πυρκαγιών είναι αυξημένος, γι’ αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών πλησίον δασικών περιοχών καθώς και από τους γεωργούς κατά τις διάφορες δραστηριότητές τους τόσο στις εξοχικές κατοικίες όσο και στο ύπαιθρο γενικότερα.

Η χρήση φωτιάς και εργαλείων ή γεωργικών μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες ή φλόγα θα πρέπει να αποφεύγεται παντελώς. Επίσης η ρίψη αναμμένων αποτσίγαρων ή σπίρτων κατά τη διακίνηση στο ύπαιθρο και τις δασικές περιοχές απαγορεύεται.

Τονίζεται ότι, το άναμμα φωτιάς οπουδήποτε στην ύπαιθρο απαγορεύεται – πλην – για την παρασκευή φαγητού εντός των προς τούτο ειδικά επιτρεπόμενων και διαρρυθμισμένων χώρων που βρίσκονται σε οργανωμένους εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους.

Το άναμμα φωτιάς εντός των κρατικών δασών ή σε απόσταση 2Κm από τις παρυφές του, συνιστά αδίκημα το οποίο σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο του 2012, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 10 χρόνια ή με πρόστιμο μέχρι €50.000 ή και τις δύο ποινές μαζί.

Επιπρόσθετα, προτρέπεται το κοινό όπως κατά τις εξόδους του στα δάση και την ύπαιθρο, αποφεύγει το κόψιμο ή την εκρίζωση αγριολούλουδων και θάμνων, αφού αρκετά από αυτά είναι ενδημικά ή απειλούμενα με εξαφάνιση και ως εκ τούτου αυστηρά προστατευόμενα.

Τέλος, όποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, μέσα ή κοντά στο δάσος παρακαλείται να ενημερώσει χωρίς καμιά καθυστέρηση τον πλησιέστερο Δασικό Σταθμό ή να τηλεφωνήσει στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112».