Αρχική Τελευταία Νέα To Θέατρο Ριάλτο προσλάβει Υπεύθυνη/ο Μάρκετινγκ

To Θέατρο Ριάλτο προσλάβει Υπεύθυνη/ο Μάρκετινγκ

To Θέατρο Ριάλτο επιθυμεί όπως προσλάβει Υπεύθυνη/ο Μάρκετινγκ
Αρμοδιότητες:
Διαμόρφωση της σύγχρονης εικόνα του Οργανισμού με βάση τις διαχρονικές αξίες και το ρόλο του στον πολιτισμό. Ο ρόλος είναι ένας συνδυασμός ψηφιακού/κοινωνικού μάρκετινγκ, για την προώθηση του Θεάτρου και των εκδηλώσεων του.
• Παρακολούθηση και διαχείριση των λογαριασμών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
• Διαχείριση και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Οργανισμού.
• Δημιουργία περιεχομένου και ενημέρωση με καθημερινές αναρτήσεις σε όλα τα Μέσα στη βάση προγράμματος προώθησης δράσεων.
• Παρακολούθηση και υποστήριξη του τμήματος Μάρκετινγκ όπως προγραμματισμός εκδηλώσεων, προωθητικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες.
• Σχεδιασμός και συμμετοχή στην υλοποίηση Ετήσιου Πλάνου Εκδηλώσεων και άλλων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων.
• Ανάπτυξη στρατηγικών και τακτικών για την ενίσχυση της φήμης της Θεάτρου και την προσέλκυση της κατάλληλης επισκεψιμότητας.
• Προσέλκυση νέων θεατών και χορηγών μέσα από τις ενέργειες του Μάρκετινγκ
Απαιτούμενα προσόντα :
• Πτυχίο στο κλάδο του Μάρκετινγκ σε συνδυασμό με τέχνες, design, λογοτεχνία ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό κλάδο. Μεταπτυχιακό θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σε ανάλογη θέση
• Εμπειρία στον πολιτιστικό τομέα.
• Εξαιρετική ικανότητα διαχείρισης ψηφιακών/κοινωνικών πλατφόρμων.
• Εξαιρετικές γνώσεις ψηφιακού μάρκετινγκ.
• Εξαιρετικές γνώσεις Υπολογιστών και προγραμμάτων Microsoft Office.
• Εξαιρετική γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
• Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων.
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορικές & γραπτές).
Άλλα χαρακτηριστικά :
Οργανωτικότητα, δημιουργικότητα, ομαδικότητα, ικανότητα εργασίας σε στενά χρονοδιαγράμματα και πρωτοβουλία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι τις 5 Ιουνίου 2022.