Αρχική ΤΕΠΑΚ Το ΤΕΠΑΚ τοποθετεί την Κύπρο στην κορωνίδα της ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής έρευνας

Το ΤΕΠΑΚ τοποθετεί την Κύπρο στην κορωνίδα της ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής έρευνας

Επικεφαλής στις δύο προτάσεις με την υψηλότερη πανευρωπαϊκά βαθμολογία στο TEAMING

Δύο από τις ερευνητικές προτάσεις τις οποίες υπέβαλε ως συντονιστής το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» (Teaming), έχουν βαθμολογηθεί με την υψηλότερη πανευρωπαϊκά βαθμολογία, εξασφαλίζοντας σημαντική χρηματοδότηση σε πρώτη φάση αλλά και το πράσινο φως για τη δεύτερη φάση αξιολόγησης, όπου έκαστη πρόταση θα εξασφαλίσει 15 εκατομύρια ευρώ. Τα προγράμματα αφορούν το σχεδιασμό και λειτουργία κέντρων αριστείας.

Οι εν λόγω προτάσεις υποβλήθηκαν από τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ. Η πρόταση MedSTACH κατετάγη 1η σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα σε 208 προτάσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της πρόσκλησης Horizon 2020 WIDESPREAD-04-2017: Teaming Phase 1, και θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 0.4 εκατομμυρίων ευρώ για περίοδο ενός έτους. Σκοπός της 1ης φάσης του έργου είναι η ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου του Κέντρου που θα υποβληθεί για αξιολόγηση στη 2η φάση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση επιτυχίας κατά τη 2η φάση, το MedSTACH θα χρηματοδοτηθεί με 15 εκατομμύρια ευρώ από το πλαίσιο Horizon 2020 για περίοδο 5-7 ετών, ενώ θα συγχρηματοδοτηθεί με ισόποσο κονδύλι από εθνικούς πόρους, δεδομένων σχετικών προϋποθέσεων και συνθηκών, για περίοδο μέχρι και 15 έτη. 

Το έργο MedSTACH (www.medstach.eu) αποσκοπεί στην εδραίωση της Κύπρου ως κόμβο αριστείας για την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία. Για το σκοπό αυτό, κυπριακά δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής συμπράττουν μαζί με κορυφαία διεθνώς ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα ώστε να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας “Eastern Mediterranean Science and Technology Centre for Archaeology and Cultural Heritage”. Αποστολή του Κέντρου είναι η δημιουργία του κατάλληλου επιστημονικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, για: (α) τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής σε θέματα αναζήτησης, ερμηνείας, προστασίας, προώθησης και αξιοποίησης της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, και (β) την ενίσχυση της συμβολής αυτής στον τουρισμό – ενός από τους βασικούς τομείς προτεραιότητας αειφόρου ανάπτυξης του τόπου, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων και αναδυόμενων τεχνολογιών.

Την κοινοπραξία MedSTACH συντονίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (επικεφαλής εταίρος) μέσω του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, με εταίρους την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Την κοινοπραξία συμπληρώνουν το Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας (ΙΤΕ), καθώς και το Institute of Archaeology του University College London (UCL) της Αγγλίας, τα οποία κομίζουν την εμπειρία και τεχνογνωσία πρωτοπόρων οργανισμών διεθνώς σε θέματα έρευνας.

Το MedSTACH, μια πρωτοφανούς εμβέλειας σύμπραξη στην Κύπρο για την αρχαιολογία και πολιτιστική κληρονομιά, αναμένεται να προσφέρει μια μοναδική δυναμική προαγωγής αριστείας σε σχετικούς τομείς  Έρευνας και Καινοτομίας, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, προωθώντας παράλληλα με βιώσιμο τρόπο την έξυπνη εξειδίκευση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η κατάκτηση της πρωτιάς θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και καταδεικνύει την ποιότητα της έρευνας που διεξάγεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης το Πανεπιστήμιο χαιρετίζει γενικότερα τα αποτελέσματα των κυπριακών φορέων στο ανταγωνιστικό στρατηγικό πρόγραμμα TEAMING που είναι τιμητικά για την Κύπρο και ενδεικτικά της δυναμικής της έρευνας στον τόπο μας.