Αρχική Τελευταία Νέα Tρεις προσφορές για νέο σύστημα διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας σε Λευκωσία-Λεμεσό

Tρεις προσφορές για νέο σύστημα διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας σε Λευκωσία-Λεμεσό

Τρεις προσφορές λήφθηκαν την περασμένη βδομάδα σε σχέση με το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, λειτουργία και συντήρηση νέου συστήματος διαχείρισης της αστικής κυκλοφορίας (Urban Traffic Control-UTC) στη Λευκωσία και τη Λεμεσό», ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν τρεις προσφορές από τις εταιρείες Hellenic Technical Enterprises Ltd, M.K. TTS Ltd και AIRCONTROL LTD.

Η εκτίμηση κόστους ανέρχεται στα €7,13 εκατομμύρια (+Φ.Π.Α) και περιλαμβάνει 24 μήνες περίοδο εκτέλεσης και 5ετή συντήρηση.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των προσφορών που περιλαμβάβουν δυο φακέλους, τεχνικό και οικονομικό φάκελο.

Όπως αναφέρεται, στόχος του έργου είναι η καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, η οποία θα επιφέρει αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού δικτύου, η μείωση του χρόνου διαδρομής των οχημάτων και η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολιτικής Συνοχής, Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» της ΕΕ.

Το προτεινόμενο σύστημα θα εφαρμοστεί σε 125 φωτοελεγχόμενες συμβολές, στη Λευκωσία (75) και στη Λεμεσό (50). Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και 500 φωτοελεγχόμενων συμβολών παγκύπρια για παρακολούθηση εξ΄ αποστάσεως (remote access).

Το σύστημα θα συλλέγει κυκλοφοριακά δεδομένα από αισθητήρες που θα είναι τοποθετημένοι σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου σε αστικές περιοχές, θα τα επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο και θα δίνει οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας των φώτων τροχαίας, όπως αναφέρεται

Πηγή:ΚΥΠΕ