Αρχική BusinessNews ΒΑΤ: Στήριξη της κυπριακής οικονομίας μέσα από επενδύσεις για ένα Καλύτερο Αύριο

ΒΑΤ: Στήριξη της κυπριακής οικονομίας μέσα από επενδύσεις για ένα Καλύτερο Αύριο

Η ΒΑΤ, ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους διεθνώς, δημιουργεί ενθαρρυντικές προοπτικές στην κυπριακή οικονομία μέσα από ένα πλάνο πρωτοβουλιών ενίσχυσης της αγοράς. Με άξονα την τεχνολογία, η ΒΑΤ επέλεξε την Κύπρο ως μία από τις πιο σημαντικές αγορές διεθνώς για την ανάπτυξη του glo, του προϊόντος θερμαινόμενου καπνού του Ομίλου.

 

Σκοπός της ΒΑΤ είναι να δημιουργήσει μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητά της ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow), για τους ενήλικες καταναλωτές, για την κοινωνία και για τους ανθρώπους της εταιρείας. Το όραμα του Ομίλου ενσαρκώνεται στην απόφαση για νέες επενδύσεις στην Κύπρο και σηματοδοτεί τη συνέχεια της σημαντικής συμβολής της εταιρείας στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία.

Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας περιλαμβάνει ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα με τις νέες θέσεις εργασίας, η επένδυση έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο και στο λιανεμπόριο που έχει πληγεί σημαντικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η επέκταση του πλάνου της ΒΑΤ στην Κύπρο μεταφέρει την τεχνογνωσία στους λιανοπωλητές δημιουργώντας νέα προοπτική για μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, παρόμοιας φύσεως.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Κύπρο εδώ και επτά δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια, έχει συμβάλει με 500 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια έσοδα, στηρίζοντας σημαντικά την κυπριακή οικονομία. Παράλληλα, η εταιρεία στηρίζει περίπου 5.000 θέσεις εργασίας μέσω των συνεργασιών στο δίκτυο λιανοπωλητών και διανομέων. Επιπλέον, σημαντική είναι η στήριξη στην τοπική κοινωνία της χώρας μας, μέσα από δράσεις που δίνουν αξία  και που ανταποκρίνονται σε τρέχουσες ανάγκες όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η  ενίσχυση ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη. Πρόσφατα, η ΒΑΤ σε συνεργασία με τη Phoenicia Fereos Cyprus και τους εργαζομένους, εγκαινίασαν την εκστρατεία δενδροφύτευσης στην ορεινή Λάρνακα, πραγματοποιώντας την πρώτη οργανωμένη εταιρική δενδροφύτευση στις περιοχές που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.

Science first

Η ΒΑΤ βρίσκεται σήμερα σε ένα ταξίδι μετασχηματισμού με στόχο να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο. Ο Όμιλος επενδύει περισσότερα από £350 εκατομμύρια στην έρευνα και ανάπτυξη των εναλλακτικών, στο κάπνισμα, προϊόντων με δυνητικά μειωμένο κίνδυνο, όπως τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού. Περισσότεροι από 1.500 επιστήμονες εργοδοτούνται στα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας μελετώντας τις εναλλακτικές καπνίσματος μειωμένου κινδύνου, ώστε οι ενήλικοι καπνιστές, που δεν επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα, αλλά να περάσουν σε επιλογές δυνητικά μειωμένου κινδύνου για την υγεία τους, να έχουν στη διάθεσή τους μια ευρεία γκάμα καινοτόμων προϊόντων. Μάλιστα, η πρώτη στο είδος της μεγάλη μελέτη που η εταιρεία πραγματοποίησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 500 ατόμων και 144.000 μετρήσεων, έδειξε ότι η πλήρης μετάβαση στο θερμαινόμενο προϊόν του Ομίλου είχε αντίκτυπο αντίστοιχο με τη διακοπή του καπνίσματος σε δείκτες δυνητικής βλαπτικότητας.

Η ΒΑΤ είναι μια κορυφαία εταιρεία καταναλωτικών αγαθών, πολλαπλών κατηγοριών, που απασχολεί περισσότερους από 52.000 εργαζόμενους μέσα από την παρουσία της σε 175 χώρες. Σκοπός του Ομίλου είναι να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow), μειώνοντας τον αντίκτυπο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στην υγεία, προσφέροντας μεγαλύτερη επιλογή ποιοτικών, με δυνητικά μειωμένο κίνδυνο, προϊόντων στους ενήλικες καταναλωτές.