Αρχική Από το Παρελθόν Άρθρο της πρυτάνεως του ΤΕΠΑΚ για Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

Άρθρο της πρυτάνεως του ΤΕΠΑΚ για Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

image

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ανακοινώνει τα κριτήρια για την επιλογή των νέων Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας για το 2014

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Ενισχύει την ικανότητα καινοτομίας της ΕΕ και των κρατών μελών της, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία.

Το ΕΙΤ ιδρύθηκε το 2008 για να προωθήσει την καινοτομία και επιχειρηματικότητα σε όλη την Ευρώπη. Φέρνει μαζί κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρίες για να σχηματίσουν δυναμικές διασυνοριακές συνεργασίες, τις λεγόμενες Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Communities – KICs) που αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, ξεκινούν νέες επιχειρήσεις, και εκπαιδεύουν μια νέα γενιά επιχειρηματιών.

Το ΕΙΤ είναι ένας από τους πυλώνες του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία, του «Ορίζοντα 2020», που καλύπτει την επόμενη επταετία (2014-2020).

Ο προϋπολογισμός του ΕΙΤ, κάτω από τον «Ορίζοντα 2020», θα αυξηθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, θα λάβει €2.7 δις, δηλαδή το 3.5% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία. Αυτό αποτελεί σημαντικότατη αύξηση σε σχέση με τον αρχικό, εναρκτήριο προϋπολογισμό του ΕΙΤ, που ήταν γύρω στα €300 εκ. για την περίοδο 2008-2013.

Η αυξημένη χρηματοδότηση που θα λάβει το ΕΙΤ θα ενισχύσει την ικανότητα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ως μέρος των στρατηγικών σχεδιασμών του για την επόμενη επταετία, το ΕΙΤ θα δημιουργήσει νέα KICs στα θεματικά πεδία της καινοτομίας για υγιή διαβίωση και ενεργό γήρανση, τις πρώτες ύλες, τα τρόφιμα του μέλλοντος, την παραγωγή προστιθέμενης αξίας και την αστική κινητικότητα.

Επιπρόσθετα, το ΕΙΤ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα τρία υφιστάμενα KICs (Climate-KIC, EIT ICT Labs και KIC InnoEnergy) με στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους. Το ΕΙΤ και τα KICs του θα συνεχίσουν να διαχέουν την πρωτοπόρα προσέγγισή τους προς την καινοτομία, μέσω δραστηριοτήτων διάδοσης και απήχησης.

Ιδιαίτερα, το Περιφερειακό Σύστημα Καινοτομίας (Regional Innovation Scheme) θα προωθήσει την καινοτομία σε ολόκληρη την EE, παρέχοντας τη δυνατότητα σε κοινοπραξίες ανάμεσα σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους φορείς καινοτομίας, να συνεργαστούν στενά με KICs.

Η ενσωμάτωση της εκπαίδευσης στον (παραδοσιακό) ιστό της καινοτομίας, μαζί με την έρευνα και τη βιομηχανία/επιχειρήσεις, αποτελεί την  πιο σημαντική προστιθέμενη αξία που έχει φέρει το ΕΙΤ, δημιουργώντας έτσι το λεγόμενο τρίγωνο της γνώσης.

Η ενοποίηση του τριγώνου της γνώσης επιδιώκεται μέσω της επιχειρηματικότητας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του ΕΙΤ και των KICs του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος, η νέα γενιά ταλαντούχων ατόμων που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας νέας νοοτροπίας, μιας επιχειρηματικής ομαδικής κουλτούρας και πνεύματος.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται από τα KICs (επιπέδου Μάστερ, διδακτορικά και επαγγελματικά προγράμματα) στοχεύουν στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, εξοπλίζοντας τους απόφοιτούς τους με γνώση, στάσεις και ικανότητες για να μετατρέπουν ιδέες σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Για να αποκτήσει και να διατηρήσει  ένα τέτοιο πρόγραμμα (επιπέδου Μάστερ ή διδακτορικό) τη σήμανση του ΕΙΤ (ΕΙΤ Label) πρέπει να περάσει επιτυχώς από σχετική διαδικασία διασφάλισης ποιότητας για να πιστοποιηθεί ότι ικανοποιεί τα συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας και μαθησιακά αποτελέσματα που έχει θέσει το ΕΙΤ. Απώτερος στόχος είναι η διεθνής αναγνώριση του ΕΙΤ Label ως σήμανσης αριστείας.

Νέα KICs για το 2014: ανακοίνωση κριτηρίων επιλογής και χρονοδιαγράμματοςΤο 2014 το ΕΙΤ θα προκηρύξει τη διαδικασίαεπιλογής και καθορισμού δύο νέων KICs στα θεματικά πεδία:

  1. Καινοτομία για υγιή διαβίωση και ενεργό γήρανση
  2. Πρώτες ύλες: βιώσιμη εξερεύνηση, εξόρυξη, επεξεργασία, ανακύκλωση και υποκατάσταση 

Όλα τα σχετικά έγγραφα και ενημερωμένη πληροφόρηση βρίσκονται στην ιστοσελίδα: eit.europa.eu/kics/2014-call-for-kics/Τα κριτήρια επιλογής των νέων KICs αφορούν στη στρατηγική, τις λειτουργίες και την απήχηση των προτάσεων που θα υποβληθούν. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα είναι το ακόλουθο:

  • Δεκέμβριος 2013: Δημοσίευση των κριτηρίων επιλογής αμέσως μετά την υιοθέτηση του «Ορίζοντα 2020»
  • Ιανουάριος 2014: Δημοσίευση του Πλαισίου Καθοδήγησης (Framework of Guidance), των Κανόνων Χρηματοδότησης του ΕΙΤ, και τις Αρχές του ΕΙΤ για τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των KICs
  • 14 Φεβρουαρίου 2014: Ανακοίνωση της υποβολής προτάσεων για τα νέα KICs
  • 14 Μαρτίου 2014: Διεξαγωγή ημερίδας πληροφόρησης στη Βουδαπέστη που είναι τα κεντρικά γραφεία του ΕΙΤ
  • Σεπτέμβριος 2014: Κλείσιμο της ανακοίνωσης για υποβολή προτάσεων για νέα KICs
  • Δεκέμβριος 2014: Καθορισμός των νέων KICs

Είναι σημαντικό η Κύπρος και άλλες χώρες της γεωγραφικής μας περιφέρειας να ενδιαφερθούν για τις πιο πάνω εξελίξεις, επιδιώκοντας τη δημιουργία περιφερειακών κέντρων καινοτομίας ανάμεσα σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις/βιομηχανία (Co-Location Centers – CLCs) και την ένταξη ή συνεργασία τους σε/με κάποιο από τα υφιστάμενα ή νέα KICs.

Η οικονομία της χώρας μας έχει μεγάλη ανάγκη από τέτοιες πρωτοβουλίες για ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-ΠαπαηλιούΠρύτανης ΤΕΠΑΚ και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΤ…