Αρχική BusinessNews Αύξηση για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2014 παρουσίασε τον Νοέμβριο...

Αύξηση για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2014 παρουσίασε τον Νοέμβριο του 2015 ο αριθμός των ανέργων

Αύξηση για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2014 παρουσίασε τον Νοέμβριο του 2015 ο αριθμός των ανέργων, αποτυπώνοντας τον δύσκολο δρόμο που πρέπει να διανυθεί για την ανάκαμψη στην αγορά εργασίας.

Με βάση τα στοιχεία της Cystat, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου του 2015 διαμορφώθηκε στα 43.602 πρόσωπα από 37.016 τον Οκτώβριο του 2015 και 47.603 τον Νοέμβριο του 2014. Η αύξηση αποδίδεται εν μέρει και στην αναστολή της λειτουργίας αρκετών ξενοδοχείων για τον χειμώνα.

Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον εντέκατο μήνα του έτους αυξήθηκε στα 42.311 πρόσωπα σε σύγκριση με 41.767 τον προηγούμενο μήνα και 46.426 τον Νοέμβριο του 2014.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2014 σημειώθηκε μείωση 4.318 προσώπων ή 10,4% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.103 ανέργων), της μεταποίησης (μείωση 685), του εμπορίου (μείωση 680), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 533), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 378), της εκπαίδευσης (μείωση 307) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 299).

Κατά οικονομική δραστηριότητα, οι περισσότεροι άνεργοι τον προτελευταίο μήνα του έτους ήταν στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (9.454) και χονδρικού και λιανικού εμπορίου (7.511).

Από το σύνολο των ανέργων, 17,5 χιλ. έχουν μέση γενική εκπαίδευση ενώ 11,4 χιλ. ανώτερη εκπαίδευση.

ΠΗΓΗ: stockwatch…