Αρχική ΤΕΠΑΚ Για πέμπτη χρονιά μεταπτυχιακοί φοιτητές ΤΕΠΑΚ στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

Για πέμπτη χρονιά μεταπτυχιακοί φοιτητές ΤΕΠΑΚ στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

Στo πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για ενίσχυση της πρόσβασης των φοιτητών και αποφοίτων στην αγορά εργασίας, ανακοινώνεται η συνέχιση της συνεργασίας με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) για πέμπτη συνεχή χρονιά.

Η συνεργασία αφορά στην τοποθέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών σε υπηρεσίες και τμήματα του ΣΥΛ, όπου μέσα από την επ’ αμοιβή τους εργασία συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκομίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Από το 2012 μέχρι σήμερα, δόθηκε η ευκαιρία σε 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου να εργαστούν στο ΣΥΛ, ανά δωδεκάμηνες περιόδους, γεγονός που εμπλούτισε σημαντικά τις εμπειρίες τους σε πραγματικές συνθήκες επαγγελματικής εργασίας. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διενεργείται βάσει μετρήσιμων κριτηρίων αξιολόγησης και προφορικής συνέντευξης, υπό τον συντονισμό του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου.

Ανάλογες συνεργασίες επιδιώκονται και αναπτύσσονται από το Πανεπιστήμιο και με άλλους οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, με βασικούς στόχους την αμφίπλευρη μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της  απασχολησημότητας φοιτητών και αποφοίτων.

 

 …