Αρχική Από το Παρελθόν Γνωρίστε το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

Γνωρίστε το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

image
image
image
image
image

Το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού (Ι.Μ.Λ.), βρίσκεται στην καρδιά της χερσονήσου του Ακρωτηρίου και αποτελεί το πρώτο στο είδος του ανεξάρτητο περιβαλλοντικό κέντρο της Κύπρου καθώς και το πρώτο περιβαλλοντικό κέντρο που ίδρυσε ορθόδοξη εκκλησία. Φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, υιοθετώντας και προωθώντας στρατηγικές στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Έρευνας και Πληροφόρησης.

Το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε το οποίο συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια λειτουργίας έχει αναπτύξει πολύ σημαντική δράση στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με κύριο μέσο έκφρασης τα 10 εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Π.Ε.) που προσφέρει Δωρεάν στους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στην Κύπρο. Μέχρι σήμερα έχει προσφέρει δωρεάν Π.Π.Ε. σε πάνω από 30,500 μαθητές και μαθήτριες του τόπου μας.

Οι δραστηριότητες που γίνονται στα πλαίσια των προγραμμάτων του ενθαρρύνουν  τη συμμετοχική βιωματική μάθηση, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών δράσης, ομαδικής εργασίας και απόκτησης άμεσων εμπειριών στο περιβάλλον. 

Τα Π.Π.Ε του είναι ευέλικτα σχεδιασμένα, με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας ανάλογα με την ηλικία, τις δεξιότητες, το γνωστικό επίπεδο των μαθητών/τριών που συμμετέχουν και είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.

Κύριος στόχος μέσω των Π.Π.Ε. είναι η καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών θεμάτων από μέρους της νέας γενιάς, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών που θα οδηγήσουν στην αειφορία του πλανήτη.

Επίσης το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. έχει δημιουργήσει για πρώτη φορά στην Κύπρο Μουσειοπαιδαγωγικό Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς το οποίο βρίσκεται σε ειδικό εκθεσιακό χώρο στο κέντρο, καθώς και ένα οικολογικό ντοκιμαντέρ για την περιοχή του Ακρωτηρίου.

Παράλληλα διοργανώνει εκστρατείες, ημερίδες και σεμινάρια σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, παραδίδει διαλέξεις για το περιβάλλον σε σχολεία, ενώ συμμετέχει ενεργά στην κατάρτιση εκπαιδευτικών στα θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το κέντρο έχει αναπτύξει σημαντική δράση και στον τομέα της περιβαλλοντικής έρευνας μέσα από διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. έχει συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού.

Η αναγνώριση της προσφοράς του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. διαφαίνεται και από τη βράβευσή του με το Παγκύπριο Βραβείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το 2010 καθώς και από την 1η θέση που κατέλαβε στον 6ο διαγωνισμό Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων το 2013 για την επίσημη ιστοσελίδα του. (http://www.kykpee.org/index.html). Τέλος το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. εκπροσωπείται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της ομάδας “Κοινότητα Φίλων του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.” στο facebook (https://www.facebook.com/groups/KYKPEE/)….