Αρχική Τελευταία Νέα Δήμος Λεμεσού – Επικίνδυνες οικοδομές

Δήμος Λεμεσού – Επικίνδυνες οικοδομές

Με αφορμή πρόσφατη κατάρρευση μπαλκονιού σε πολυκατοικία στη Λεμεσό ο Δήμος Λεμεσού κρίνει σκόπιμο να επαναφέρει το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών αλλά και των οικοδομών που χρήζουν συντήρησης ενημερώνοντας το κοινό για τα ακόλουθα –

Σύμφωνα με το Νόμο περί Οδών και Οικοδομών και τον περί Δήμων Νόμο επικίνδυνη οικοδομή είναι η οικοδομή που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση που να είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια των διαμενόντων σ’ αυτήν ή των γειτόνων ή των διερχομένων.

Όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη οικοδομής που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση το Δημοτικό Συμβούλιο την κηρύσσει επικίνδυνη και αποστέλλει ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη της για λήψη μέτρων για άρση της επικινδυνότητας σε τακτή προθεσμία.

Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση και η κατάσταση επιβάλλει άμεση λήψη μέτρων, προχωρεί ο Δήμος σε άρση της επικινδυνότητας και προβαίνει ακολούθως σε λήψη μέτρων για είσπραξη των εξόδων με αστική αγωγή και ταυτόχρονη εγγραφή επιβάρυνσης επί του ακινήτου.

Στο Νόμο επίσης προβλέπεται ότι η μη συμμόρφωση ιδιοκτήτη σε ειδοποίηση του Δήμου για άρση επικινδυνότητας, συνιστά ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση δώδεκα (12) μηνών, ή πρόστιμο €1700.- ή και τα δυο.

Ο Δήμος Λεμεσού καλεί τους ιδιοκτήτες οικοδομών να ελέγχουν σε τακτική βάση τις οικοδομές τους και να προβαίνουν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για συντήρηση τους υπό την επίβλεψη αδειούχου Πολιτικού Μηχανικού ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο να καταστούν επικίνδυνες με όλα τα δυσμενή συνεπακόλουθα για την ασφάλεια τόσο των ιδίων όσο και των συμπολιτών τους.

Καλείται επίσης το κοινό όπως όταν περιέρχονται στην αντίληψη του περιπτώσεις οικοδομών που ενδέχεται να είναι επικίνδυνες ή να έχουν επικίνδυνα στοιχεία όπως μπαλκόνια, στηθαία κλπ να ενημερώνουν τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου στα τηλ. 25 884 300, 25 884 311 ή το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών στο τηλ. 25884331.