Αρχική Φούρπος Η ΚΟΠ θα πρέπει ίσως να λογοδοτήσει στο δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπατεί...

Η ΚΟΠ θα πρέπει ίσως να λογοδοτήσει στο δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπατεί ουσιώδη ανθρώπινα δικαιώματα

Η Ελευθερία του λόγου είναι ένα από τα ουσιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα τα οποία αποτελούν ηθικές αρχές που θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς και συνήθως προστατεύονται ως νόμιμα δικαιώματα κατά το εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Η ελευθερία του λόγου είναι το να μιλάει κανείς ελευθέρως χωρίς να λογοκρίνεται. Η ελευθερία της έκφρασης αναγνωρίζεται ως ανθρώπινο δικαίωμα στο Άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αναγνωρίζεται στη διεθνή νομοθεσία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR).

Το άρθρο 19 του Διεθνούς αυτού Συμφώνου ορίζει ότι «ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει άποψη ανεπηρρέαστος» και «ο καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία της αναζήτησης, λήψης και μετάδοσης πληροφορίας και ιδεών όλων των ειδών, ανεξαρτήτως συνόρων, είτε προφορικώς, είτε γραπτώς ή εντύπως, υπό τη μορφή έργων τέχνης, ή μέσω οιουδήποτε άλλου μέσου της επιλογής του.

Υ.Γ. Είναι εκπληκτικό το ότι ακόμη το ΡΙΚ στο οποίο βρέθηκε φιλοξενούμενος ο Ανδρέας Σοφοκλέους κι΄ο οποίος απαντούσε ερωτήσεις του δημοσιογράφου του καναλιού, δεν έχει αντιδράσει για την τιμωρία που έχει επιβληθεί στον πρόεδρο της ΑΕΛ. Είναι ακόμη πιο εκπληκτικό που δεν έχουν αντιδράσει η Ένωση Αθλητικογράφων και πολύ περισσότερο η Ένωση Συντακτών.

ο φούρπΟς…