Αρχική Τελευταία Νέα Νέα προκήρυξη για το Τεχνολογικό Πάρκο στο Πεντάκωμο ζητά η Βουλή

Νέα προκήρυξη για το Τεχνολογικό Πάρκο στο Πεντάκωμο ζητά η Βουλή

Προκήρυξη εκ νέου του διαγωνισμού για εξεύρεση επενδυτή για κατασκευή του Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο ζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου από το Υπουργείο Εμπορίου αφού τροποποιήσει τους όρους, οι οποίοι κρίθηκαν αποτρεπτικοί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου Αγγελος Βότσης.

Σε δηλώσεις μετά τη συζήτηση της καθυστέρησης που παρατηρείται στη δημιουργία και λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου και τις επιπτώσεις στον τομέα της έρευνας, ο κ. Βότσης είπε ότι το Υπουργείο Εμπορίου δεν είχε να παρουσιάσει κάποια εναλλακτική λύση για την προώθηση του έργου.

Συνεχίζοντας είπε ότι η Επιτροπή Εμπορίου εισηγήθηκε όπως γίνει ακόμα μια προσπάθεια αλλάζοντας κάποιους όρους της προκήρυξης, ιδιαίτερα αναφορικά με την υποχρέωση κατασκευής υποδομών από την είσοδο του χώρου του τεχνολογικού πάρκου, μέχρι και τα κτήρια που θα κτιστούν, όρος που κρίνεται ως ανασταλτικός παράγοντας για την προσέλκυση επενδυτή.

Ο κ. Βότσης ανέφερε περαιτέρω ότι στις 12 Νοεμβρίου επίκειται συνάντηση της διυπουργικής Επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα και ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Εμπορίου θα συνεχίσει τη συζήτηση για το τεχνολογικό πάρκο αμέσως μετά τη συνάντηση της διυπουργικής επιτροπής, στις 13 Νοεμβρίου, ώστε να ενημερωθεί για τα επόμενα βήματα.

Στις προηγούμενες προκηρύξεις του έργου οι όροι διαλάμβαναν ότι ο επενδυτής θα αναλάβει τόσο τη δημιουργία των κτηρίων του τεχνολογικού πάρκου, όσο και το κόστος για την εισαγωγή υπηρεσιών και τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών όπως δρόμους από την είσοδο του πάρκου μέχρι τα κτήρια που θα κτιστούν.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου είπε ότι οι προκηρύξεις έληξαν χωρίς σοβαρές προσφορές αν και υπήρξαν ορισμένοι ενδιαφερόμενοι.

Πηγή: ΚΥΠΕ