Αρχική Τελευταία Νέα Νεα συμμετοχή σε Ευρωπαικό πρόγραμμα του ΕΒΕΛ Λεμεσού

Νεα συμμετοχή σε Ευρωπαικό πρόγραμμα του ΕΒΕΛ Λεμεσού

Κατόπιν πρόσφατης επιτυχούς έγκρισης ευρωπαϊκού προγράμματος, με το ΕΒΕ Λεμεσού ως έναν εκ των βασικών εταίρων, το Επιμελητήριο συμμετείχε στη διήμερη εναρκτήρια συνάντηση του έργου EAPPREN, Capacity Building for IntermediaryOrganisations through e-learning, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις αρχές Δεκεμβρίου.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ KA3 και θα διαρκέσει δύο έτη (Οκτώβριος 2016 – Οκτώβριος 2018).

Στόχος του είναι η ενίσχυση και η διασύνδεση της μαθητείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις μέσω του VET (Vocational Education Training) και κατ’ επέκταση η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν τα Επιμελητήρια ως διαμεσολαβητές οργανισμοί μεταξύ επιχειρήσεων και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το EAPPREN, όπως και άλλα παρόμοια έργα, κατατάσσεται στις προτεραιότητες της ΕΕ για υιοθέτηση του VET ως μεταρρυθμιστικού μέτρου σε χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, που προσφέρουν μέχρι σήμερα 100% συστήματα μαθητείας βασισμένα στα σχολεία, σε μετεξέλιξη σε σύστημα το οποίο θα στηρίζεται στις επιχειρήσεις.

Το ΕΒΕΛ εκπροσώπησε ο Ανώτερος Λειτουργός  Νικόλας Ιορδάνου, ο οποίος πραγματοποίησε δυο παρουσιάσεις. Στην πρώτη έγινε εκτενής αναφορά στην ιστορία, το έργο και τον ρόλο του ΕΒΕΛ στην οικονομική ανάπτυξη της Λεμεσού και στη δεύτερη πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τρεις καλύτερες πρακτικές εργασιακής εκπαίδευσης.

Στο EAPPREN Project συμμετέχουν οι πιο κάτω οργανισμοί ως εταίροι από οκτώ χώρες:

– Action Synergy: Ελλάδα

– Ομοσπονδία Βιομηχάνων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος: Ελλάδα

– Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: Κύπρος

– Eurosuccess: Κύπρος

– Slovenia Chamber of Commerce: Σλοβενία

– Northern Chamber of Commerce in Szczecin: Πολωνία

– Fundacion University of Granada: Ισπανία

– Dobrich Chamber of Commerce: Βουλγαρία

– European Forum on Vocational Education & Training (EFVET): Βέλγιο

– Latvia Chamber of Commerce: Λετονία

Στο έργο EAPPREN, με συνολικό προϋπολογισμό €597,020, προβλέπεται η ενεργός συμμετοχή 200 εταιρειών σε προγράμματα εργασιακής μαθητείας και παράλληλα άλλες 675 θα τύχουν πληροφόρησης και εκπαίδευσης μέσω σεμιναρίων και ενημερωτικών ημερίδων. Οι επιχειρήσεις θα προέρχονται από τις συμμετέχουσες χώρες.Κατά τη διάρκεια του έργου θα δημιουργηθεί και θα τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης (e – learningplatform), η οποία θα αποτελεί το εκπαιδευτικό εργαλείο εργασιακής μαθητείας για όσες επιχειρήσεις θα προχωρήσουν στην πρόσληψη μαθητευομένων.

Το ΕΒΕΛ θα συμβάλλει υποστηρικτικά προς τις εταιρείες, παρέχοντας υπηρεσίες εκπαίδευσης, πληροφόρησης και διασύνδεσης με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Με άξονες πολιτικής για επέκταση της διεθνούς δικτύωσης και συνεργασίας, εξυπηρέτησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη του, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού συνεχίζει με διεκδικητικότητα τη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα….