Αρχική Λεμέσιος Ο Τεχνητός Ύφαλος Αμαθούντας

Ο Τεχνητός Ύφαλος Αμαθούντας

 Αν και με αρκετή καθυστέρηση ολοκληρώθηκαν τα έργα για την κατασκευή του πρώτου τεχνητού θαλάσσιου υφάλου στην Κύπρο. Το σχέδιο το οποίο έχει ως σκοπό την προστασία και διατήρηση ειδών και οικοτόπων που κινδυνεύουν σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων (NATURA 2000) και την παράλληλη αύξηση των ιχθυοαποθεμάτων θα ολοκληρωθεί με την δημιουργία ακόμη 2 τεχνητών υφάλων και την εγκαθίδρυση προστατευμένων περιοχών.

Μετά λοιπόν από μελέτη κυρίως από Ισπανούς εμπειρογνώμονες έγινε καταγραφή και χαρτογράφηση στην θαλάσσια περιοχή Αμαθούντας, έγινε επίσης αξιολόγηση για τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον από την δημιουργία του υφάλου. Έτσι λοιπόν αφού όλα πληρούσαν τα σωστά κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν υλικά (τσιμεντένια μπλόκια) και δημιουργήθηκαν μερικές πυραμίδες από μπλόκια ανώ αρκετά σκορπίστηκαν διάσπαρτα στην γύρο περιοχή. Τα μπλόκια βρίσκονται σε ζώνη βάθους περίπου από 16-24 μέτρα. Ε

Φυσικά σημαντικός παράγοντας για να πετύχει αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα του τμήματος αλιείας είναι και η αστυνόμευση της περιοχής. Πολλές άλλες περιοχές στην Κύπρο έσφυζαν από ζωή μέχρι που μια μέρα καταστράφηκαν από ασυνήδειτους οι οποίοι με την χρήση απαγορευμένων ουσιών, εκρηκτικών υλών και παράνομων μεθόδων αλιείας καταστρέψανε την περιοχή. Τρανό παράδειγμα το ναυάγιο του Κρίκετ, το Πάρκο στις Αγγλικές βάσεις, το Ζηνοβία.

Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι παρά το ότι ο ύφαλος είναι αρκετά ‘φρέσκος ξεκίνησε να μαζεύει ζωή . Η βλάστηση σε συνδυασμό με τον άμμο της φυκιάδες αλλά και τα τσιμεντένια μπλόκια προσφέρονται για την εξέλιξη και εμπλουτισμό της θαλάσσιας ζωής.Σύντομα το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνων θα δώσει δημοσιογραφική διάσκεψη για να ενημερώσει το κοινό εκτενέστερα για την ολοκλήρωση του έργου. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το έργο θα βοηθήσει στην ανάκαμψη του πλυθησμού των ψαριών στο νησί μας….