Αρχική ΤΕΠΑΚ Στην τρίτη κατανομή εκλέγηκε ο νέος Πρύτανης στο ΤΕΠΑΚ, ο Δρ. Ανδρέας...

Στην τρίτη κατανομή εκλέγηκε ο νέος Πρύτανης στο ΤΕΠΑΚ, ο Δρ. Ανδρέας Αναγιωτός, Αντιπρύτανεις οι Παναγίδης και Χατζημιτσής

Ο Δρ.Παναγιώτης Ζαφείρης ήταν πρώτος σε ψήφους στην Πρώτη και Δεύτερη κατανομή ψήφων στην σημερινή ψηφοφορία που έγινε στο ΤΕΠΑΚ, ωστόσο στην Τρίτη και καθοριστική κατανομή όπως προνοούσαν οι σχετικές διαδικασίες, νέος Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ εκλέγηκε ο Δρ. Ανδρέας Αναγιωτός. Ο Δρ. Αναγιωτός ήταν αντιπρύτανης οικονομικού προγραμματισμού και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.

Για τη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων υποβλήθηκαν δύο υποψηφιότητες, αυτές του Αναπλ. Καθ. Νίκου Τσαπατσούλη και του Καθ. Διόφαντου Χατζημιτσή.

Για τη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης υποβλήθηκαν δύο υποψηφιότητες, αυτές του Επίκουρου Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους και του Καθ. Φώτη Παναγίδη.

Με βάση την καταμέτρηση που διενεργήθηκε, τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

Για τη θέση του Πρύτανη έλαβαν:

Στην πρώτη καταμέτρηση ψήφων

Ανδρέας Αναγιωτός: 61

Παναγιώτης Ζαφείρης: 71

Παναγιώτης Θεοδοσίου: 14

Τούλα Ονουφρίου: 22

Στη δεύτερη καταμέτρηση ψήφωνΑνδρέας Αναγιωτός: 67

Παναγιώτης Ζαφείρης: 72

Τούλα Ονουφρίου: 29

Στην τρίτη καταμέτρηση ψήφων

Ανδρέας Αναγιωτός: 81

Παναγιώτης Ζαφείρης: 77

Ως εκ τούτου, στη θέση του Πρύτανη εκλέγεται ο Καθ. Ανδρέας Αναγιωτός.

Για τη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων έλαβαν:Νίκος Τσαπατσούλης: 61

Διόφαντος Χατζημιτσής: 105

Ως εκ τούτου, στη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων εκλέγεται ο Καθ. Διόφαντος Χατζημιτσής.

Για τη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης έλαβαν:

Αντώνης Θεοχάρους: 73

Φώτης Παναγίδης: 93

Ως εκ τούτου, στη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης εκλέγεται ο Καθ. Φώτης Παναγίδης.

Οι εκλεγέντες αναλαμβάνουν επισήμως τα καθήκοντα τους την 1η Ιανουαρίου 2016 για περίοδο 4 ετών….

image
image