Αρχική ΤΕΠΑΚ Συνάντηση ΤΕΠΑΚ-ΕΒΕΛ για διερεύνηση περαιτέρω τρόπων ενίσχυσης των συνεργειών των δύο φορέων...

Συνάντηση ΤΕΠΑΚ-ΕΒΕΛ για διερεύνηση περαιτέρω τρόπων ενίσχυσης των συνεργειών των δύο φορέων προς όφελος της επαρχίας Λεμεσού

Συνάντηση πραγματοποίησε η ηγεσία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ) με την ηγεσία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ).

Σκοπός της συνάντησης ήταν η διερεύνηση περαιτέρω τρόπων ενίσχυσης των συνεργειών των δύο φορέων προς όφελος της επαρχίας Λεμεσού, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου παρέστησαν στη συνάντηση οι Στάθης Παπαδάκης (Πρόεδρος Συμβουλίου), Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός (Πρύτανης), Δρ. Κώστας Χόππας (Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών), ο Νικόλας Ιορδάνου (Μέλος Συμβουλίου) και η Εκτελούσα Χρέη Προϊσταμένου Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, Δρ ΜαρίλιαΠαναγιώτου. Το ΕΒΕΛ εκπροσώπησαν οι κ. Κώστας Γαλαταριώτης (Πρόεδρος), κ. Ηλίας Νεοκλέους (Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών), κ. Τάσος Κουνούδης (Πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας, Καινοτομίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) και κ. Χρίστος Αναστασιάδης (Διευθυντής).

Στη συνάντηση συζητήθηκε η δημιουργία στοχευμένων ομάδων εργασίας για διάφορα θέματα όπως η προβολή της Λεμεσού ως ελκυστικού επιστημονικού, εκπαιδευτικού, συνεδριακού και επιχειρηματικού προορισμού, η αύξηση της συμμετοχής σε κοινά ερευνητικά προγράμματα προς όφελος της καινοτομίας, της βιομηχανίας και της κοινωνίας και η αύξηση του αριθμού φοιτητών που τοποθετούνται στη βιομηχανία για πρακτική άσκηση.

Τέλος, στενή συνεργασία προβλέπεται στα θέματα που αφορούν στο Τεχνολογικό Πάρκο, στην τοπική ανάπτυξη και ευημερία με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Όπως ανέφερε ο Πρύτανης, το Πανεπιστήμιο προτίθεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ως προς τη Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτομίας και τη Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας προκειμένου μέσω του Τεχνολογικού Πάρκου να ενθαρρυνθεί η δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων και η προώθηση καινοτομιών.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ, κ. Κώστας Γαλαταριώτης τόνισε ότι βάση επιτυχίας του Τεχνολογικού Πάρκου είναι να συμμετέχουν ενεργά οι μεγάλες τοπικές επιχειρήσεις, η κοινωνία και το πανεπιστήμιο….