Αρχική ΤΕΠΑΚ Συνεργασία ΤΕΠΑΚ και Πολυκλινικής Υγείας

Συνεργασία ΤΕΠΑΚ και Πολυκλινικής Υγείας

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Πολυκλινικής Υγείας Ygia Polyclinic Private Hospital και καλύπτει τις κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, συμβουλευτικές- επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες, κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα (Ευρωπαϊκά-Εθνικά-Διεθνή), τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Στη συνάντηση για υπογραφή της συμφωνίας εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ παρευρέθηκαν ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης Φώτης Παναγίδης, η Αν.Καθηγήτρια Κάκια Πετεινού και Αν. Καθηγήτρια Μαρία Καμπανάρος και εκ μέρους της Πολυκλινικής Υγείας ο Δρ. Γιάννης Ιωάννου, Πρόεδρος του Δ.Σ., και ο Τάσος Μπόκαρης, Γενικός Διευθυντής….