Αρχική Από το Παρελθόν «Τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα να συνάδουν και με τις νέες απαιτήσεις»

«Τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα να συνάδουν και με τις νέες απαιτήσεις»

image

«Το ΤΕΠΑΚ θα πρέπει να αναθεωρήσει ορισμένες πτυχές της τρέχουσας  διαδικασίας έτσι που τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα να συνάδουν και με τις νέες απαιτήσεις και προβλήματα που συσσωρεύονται από την πρωτοφανή κρίση και αύξηση της ανεργίας».

Αυτά αναφέρει σε συνέντευξή του στην ηλεκτρονική εφημερίδα,  paideia-news.com, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανίκος Λεωνίδου.

Διαβάστε πιο κάτω την συνέντευξη:

19 μεταπτυχιακά προγράμματα για την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-14

Ποια είναι τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει το ΤΕΠΑΚ για τη νέα χρονιά;

Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει για την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-14, 19 μεταπτυχιακά προγράμματα σ’ όλα τα Τμήματα του. Όπως έχω πληροφορηθεί οι ενδιαφερόμενοι και οι αιτήσεις είναι πάρα πολλές για όλα τα προγράμματα. Αυτή την περίοδο οι αιτήσεις τυγχάνουν αξιολόγησης από τις αρμόδιες ακαδημαϊκές επιτροπές και σύντομα θα ανακοινωθούν τα σχετικά αποτελέσματα.

Ενδεχομένως, λόγω του ότι στο μέσο αυτής της διαδικασίας μας βρήκε η τραγική οικονομική κρίση, να χρειάζεται επανεξέταση η όλη κατάσταση, αναφορικά με ορισμένες πτυχές της προσφοράς μεταπτυχιακών προγραμμάτων.   

Η επιστημονική έρευνα

-Η επιστημονική έρευνα συχνά αναφέρεται ως βασικός πυλώνας δραστηριότητας των πανεπιστημίων. Στο ΤΕΠΑΚ πως πάνε τα πράγματα ως προς αυτό; 

-Τα πανεπιστήμια του τόπου μας και ιδιαίτερα το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στο ερευνητικό έργο αφού η οικονομική κρίση θα πλήξει πρώτιστα τη νέα γενιά.

Έτσι στόχος του ΤΕΠΑΚ θα πρέπει να είναι άμεσα η παροχή υψηλής ποιότητας έρευνας σε κλάδους αιχμής που σήμερα έχουν μεγάλη οικονομική, τεχνική και επιστημονική απόδοση προκειμένου να προσφέρει άμεσες λύσεις στα προβλήματα που η οικονομία και η κοινωνία θα αντιμετωπίσει.

Με προσανατολισμό κυρίως στην εφαρμοσμένη έρευνα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να καταστεί σημαντικός αρωγός της Πολιτείας και της κοινωνίας μας στην αντιμετώπιση προβλημάτων που την απασχολούν σε όλους τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της γνώσης που υπηρετούνται σε αυτό.

Από το 2008 έως σήμερα, μέσω της έρευνας που εκπονείται στο ΤΕΠΑΚ, έχει εξασφαλιστεί ο ακόλουθος αριθμός Ερευνητικών Έργων Εξωτερικής Χρηματοδότησης με συνολική χρηματοδότηση που πλησιάζει τα 17 εκατ. ευρώ περίπου. Τα πλείστα από τα πιο κάτω Ερευνητικά Έργα βρίσκονται ακόμα σε ισχύ:

  • 100 περίπου Ερευνητικά Έργα από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
  • 20 περίπου Ευρωπαϊκά Έργα των οποίων η χρηματοδότηση προέρχεται από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 2007-2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7ΠΠ),
  • 15 περίπου Ευρωπαϊκά Έργα με χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας)
  • 10 περίπου Ευρωπαϊκά Έργα με χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα Διά Βίου Μάθησης, European Health Association κ.α.

Η έρευνα στο ΤΕΠΑΚ κατευθύνεται κυρίως σε τομείς που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις σε σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων και των αποβλήτων, η διαχείριση νέων και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, η ανάπτυξη καινοτόμων νανοϋλικών, η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων, η τουριστική ανάπτυξη κ.α.

Προοπτικές στους νέους για εξεύρεση εργασίας

-Βρισκόμαστε σε μια περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και ανεργίας. Ποιες προοπτικές δίνονται στους νέους για εξεύρεση εργασίας, με την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου;

-Όπως έχω αναφέρει προηγουμένως θα πρέπει το ΤΕΠΑΚ να αναθεωρήσει ορισμένες πτυχές της τρέχουσας  διαδικασίας έτσι που τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα να συνάδουν και με τις νέες απαιτήσεις και προβλήματα που συσσωρεύονται από την πρωτοφανή κρίση και αύξηση της ανεργίας.

Η ανεργία είναι στα ψηλότερα επίπεδα που δυστυχώς αυξάνονται μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.  Ελάχιστες νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν. Θα ήμουν ανειλικρινής αν έλεγα ότι υπάρχει οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα που διασφαλίζει με πλήρη βεβαιότητα μια θέση εργασίας.  Ο στόχος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μάστερ είναι η εξειδίκευση. Το καλύτερο για ένα νέο, κάτοχο βασικού πτυχίου που αναζητεί για μεταπτυχιακές σπουδές, είναι να αναζητήσει προγράμματα που αποτελούν πραγματική εξειδίκευση σε σχέση με το βασικό τίτλο. Εναλλακτικά, αν είναι κάτοχος ενός βασικού τίτλου χωρίς προοπτικές εργασίας, να αναζητήσει μέσα από ένα μάστερ τη απόκτηση πρόσβασης σε ένα παράπλευρο ή διαφορετικό επαγγελματικό κλάδο.  Να μπορεί δηλαδή να αλλάξει επιστημονικό και επαγγελματικό προσανατολισμό.

Τα «επαγγέλματα του μέλλοντος»;

-Ποια προγράμματα συνδέονται με τα λεγόμενα «επαγγέλματα του μέλλοντος»;

-Δεν είμαι βέβαιος αν μπορούμε να μιλάμε για «επαγγέλματα του μέλλοντος».  Η γνώμη μου είναι ότι κάθε επάγγελμα έχει μέλλον αν αυτός που το ασκεί το αγαπά και το υπηρετεί με ζήλο και αφοσίωση.  Τα προγράμματα στο ΤΕΠΑΚ, αν και είναι δομημένα με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, έχουν και επαγγελματικό προσανατολισμό.

Μας ενδιαφέρει πολύ οι απόφοιτοι να έχουν προοπτικές εργοδότησης, γι αυτό και μέσα στα προγράμματα υπάρχουν θεσμοί όπως η πρακτική άσκηση που ενισχύουν αυτό τον προσανατολισμό.  Το Πανεπιστήμιο δίδει επίσης μεγάλη σημασία στη διασύνδεσή του με η βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, σε όλα τα επίπεδα και με γνώμονα την προαγωγή της έρευνας αλλά και την προοπτική εργοδότησης των αποφοίτων του.

Πιστεύω ότι όλοι οι κλάδοι στο ΤΕΠΑΚ έχουν επαγγελματικό μέλλον, είτε μιλάμε για τους κλάδους Μηχανικής – με την προοπτική και της ενέργειας – είτε μιλάμε για την Γεωπονία ή τη Νοσηλευτική και τα Χρηματοοικονομικά.

Οικονομική περισυλλογή

-Ποιο το ύψος τους προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2013 και ποιο αυτό του 2012;

-Όπως όλοι οι τομείς της οικονομίας αλλά και το σύνολο του κυπριακού λαού επηρεάζεται από αυτή τη κατάσταση που έχει περιέλθει ο τόπος μας έτσι και το ΤΕΠΑΚ θα επηρεαστεί σημαντικά. Θα πρέπει και εδώ να επαναξιολογήσουμε τον τρόπο λειτουργίας αλλά και προχωρήσουμε στη διόρθωση διαδικασιών και νοοτροπιών οι οποίες θα επιφέρουν την οικονομική περισυλλογή και μείωση της σπατάλης χωρίς να επηρεαστεί ουσιωδώς η λειτουργία του Πανεπιστημίου.

Το ύψος του φετινού προϋπολογισμού είναι 58 εκατομμύρια έναντι 65 εκατομμυρίων το 2012.  Υπάρχει μια δραστική μείωση, η οποία σίγουρα υπό τις περιστάσεις θα αυξηθεί περαιτέρω.

ΠΗΓΗ: paideia-news.com…