Αρχική Φούρπος Όπου υπάρχει καπνός συνήθως υπάρχει και φωτιά ή λέτε να είναι απλά...

Όπου υπάρχει καπνός συνήθως υπάρχει και φωτιά ή λέτε να είναι απλά κόλπα του μάνατζερ;

Τις τελευταίες μέρες τα δημοσιεύματα από την χώρα του νεαρού για μετακίνηση του σε μεγαλοομάδα της χώρας του, ήταν καθημερινά και πολλά.

Την ίδια ώρα ο ίδιος απλά προπονείται. Και δεν λέει κάτι ούτε ότι γνωρίζει αλλά ούτε και ότι δεν γνωρίζει. Βασικά δεν δείχνει να είναι έκπληκτος.

Βεβαίως ο ξενοδόχος είναι η ομάδα του νεαρού η οποία τον έχει δεμένο για δυο ακόμη χρόνια. Όμως αυτό το δέσιμο είναι αρκετά ακριβό και εύκολα λύνεται.

Αν λυθεί τότε η μεγαλοομάδα όπως λένε στην χώρα του, θα ενδιαφερθεί. Διαφορετικά δεν έχει να δώσει μίαν. Η μεγαλοομάδα τον θέλει αλλά τον θέλει μόνο μούκτην.

Ο ίδιος από τις άντα τον μήνα που έπαιρνε και που έχει στο συμβόλαιο του, συμφώνησε να παίρνει άδες. Όμως η προφορική συμφωνία έμεινε μόνο στα λόγια.

Αν τώρα η ομάδα του τον αφήσει ελεύθερο θα γλυτώσει τις άντα τον μήνα. Θα χάσει όμως τον νεαρό και δεν ξέρω αν έχει την πολυτέλεια να το κάνει.

Όλα αυτά βέβαια είναι θεωρία. Το τι θα γίνει στην πράξη θα το μάθουμε σύντομα. Θα ισχύσει το όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά ή απλά είναι κόλπα του μάνατζερ;

Την ίδια ώρα όμως, αν η ομάδα γλυτώσει τις άντα, ίσως αυτές τις πιντώσει σε κάποιες άλλες άδες και καταφέρει να πείσει τον εκλεκτό να πιάσει επιτέλους λιμάνι.

Θα δούμε….

ο φούρπΟς…