Αρχική BusinessNews Κάτω από 100% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος για πρώτη φορά μετά...

Κάτω από 100% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος για πρώτη φορά μετά το 2013

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ) ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δανείου προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ύψους €615 εκ. συν €6,3 εκ. δεδουλευμένους τόκους, σε μια κίνηση που θα οδηγήσει σε υποχώρηση του δείκτη του δημοσίου χρέους κάτω από το 100% για πρώτη φορά μετά το 2013.

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, η αποπληρωμή αυτή εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε μείωση του Δημόσιου Χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 3,2 εκατοστιαίες μονάδες.

«Η εν λόγω συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί από τα υφιστάμενα ρευστά πλεονάσματα του Κράτους χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον έκδοση χρέους, κάτι το οποίο οδηγεί στην πρόβλεψη για μείωση του Δημόσιου Χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 98,4% στο τέλος του 2017», αναφέρει το ΓΔΔΧ.

Σημειώνεται τέλος ότι τα προβλεπόμενα ρευστά διαθέσιμα της Κυβέρνησης στο τέλος του 2017 υπολογίζονται ότι καλύπτουν πλήρως τις χρηματοδοτικές ανάγκες του 2018, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους.

Το χρέος προς την ΚΤΚ, που λήγει το 2032, υποχώρησε στα €510 εκατ. Σημειώνεται ότι το χρέος αυτό φέρει επιτόκιο 3%, το οποίο υπερβαίνει το κόστος δανεισμού της Δημοκρατίας στις αγορές.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία του ΓΔΔΧ, ύστερα από αυτή τη συναλλαγή, το δημόσιο χρέος υποχώρησε στα €18,42 δισ. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Ιουνίου, η Κυπριακή Δημοκρατία αποπλήρωσε μέρος του χρέους του ΔΝΤ ύψους €288 εκατ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ