Αρχική BusinessNews 200 θέσεις εργασίας «ανοίγουν» στο Δημόσιο στην Κύπρο – Αναλυτικά οι θέσεις

200 θέσεις εργασίας «ανοίγουν» στο Δημόσιο στην Κύπρο – Αναλυτικά οι θέσεις

Ουδεμία αντίρρηση εξέφρασαν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών στα αιτήματα αποπαγοποίησης θέσεων προαγωγής και προαγωγής και πρώτου διορισμού, τα οποία περιέχονταν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας τη Δευτέρα.

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ζήτησε αποπαγοποίηση 119 θέσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται θέσεις γραμματειακών λειτουργών (68, κλ.Α8 και Α9 i), θέσεις ανώτερων γραμματειακών λειτουργών (28, κλ.A10 i), διοικητικοί λειτουργοί Α’ (19, κλ.A11 ii), πρώτοι στενογράφοι (3, κλ.A10 i),και μια θέση ανώτερου διοικητικού λειτουργού (κλ.A13 i).

Το Υπουργείο Γεωργίας ζήτησε έγκριση για την πλήρωση 22 θέσεων προαγωγής για το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με σκοπό την ορθή στελέχωση των επαρχιακών κτηνιατρικών γραφείων.

Το Υπουργείο Μεταφορών, ζήτησε αποπαγοποίηση εννέα θέσεων προαγωγής στο τμήμα πολιτικής αεροπορίας για το 2017, οι οποίες αφορούν θέσεις επιθεωρητή εναέριας κυκλοφορίας (1), ανώτερων λειτουργών αεροπορικών κινήσεων (3), λειτουργών αεροπορικών κινήσεων Α’ (3) και λειτουργών αεροπορικών κινήσεων (2).

Το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε έγκριση της πλήρωσης τριών θέσεων με αναδρομική ισχύ από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι τρεις θέσεις εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκαν στις 152 θέσεις που αποδεσμεύτηκαν τον περασμένο μήνα.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ζήτησε την αποπαγοποίηση 19 θέσεων. Πρόκειται για θέσεις 15 νέων εγκεκριμένων θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού εκ των οποίων οι 12 στη βαθμίδα του λέκτορα/επίκουρου καθηγητή και οι τρεις στη βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή/καθηγητή. Το αίτημα αφορά επίσης, άλλες τέσσερις άγονες/κενές θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού στη βαθμίδα του λέκτορα/επίκουρου καθηγητή.

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας ζήτησε αποπαγοποίηση όλων των υφιστάμενων κενών θέσεων προαγωγής (9) εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες οι υφιστάμενοι κάτοχοι των κατώτερων θέσεων δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη προϋπηρεσία για προαγωγή (2 θέσεις).

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ζήτησε έγκριση για την πλήρωση 8 κενών μόνιμων θέσεων λειτουργών αγροτικών πληρωμών Α’, οι οποίες περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2017.

Οι θέσεις, προορίζονται για την κάλυψη κενών που υπάρχουν στη σημερινή δομή του οργανισμού λόγω έλλειψης μεσο-διευθυντικού προσωπικού και προσωπικού που να ασκεί εποπτικά καθήκοντα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσλειτουργίες, όπως σημειώνεται.

ΚΥΠΕ/Newsbomb