Αρχική BusinessNews Aνακαινίζεται και επαναλειτουργεί πριν το καλοκαίρι του 2018 το “Ρόδον” – Συμβολή...

Aνακαινίζεται και επαναλειτουργεί πριν το καλοκαίρι του 2018 το “Ρόδον” – Συμβολή €4,6 εκατ. από τον Συνεργατισμό

Με νέο επενδυτικό κονδύλι για την ανακαίνιση και αναβάθµιση του ξενοδοχείου Rodon Hotel στον Αγρό εξασφάλισε από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα η Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» ∆ηµόσια Λτδ, επιτυγχάνοντας παράλληλα αναχρηµατοδότηση των δανείων της εταιρείας µε ευνοϊκούς όρους.

Σημειώνεται ακόμα ότι η εταιρεία προχώρησε και υπέγραψε µε τον επιλεγέντα εργολάβο Α&Α Αποστολίδης (Εργοληπτική Εταιρεία) Λτδ συµβόλαιο εργολαβίας ύψους €1.800.530. 

Επίσης θα υπάρξουν δαπάνες ύψους €300.000 για την αγορά επίπλων και των επαγγελµατικών αµοιβών. Η Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού σημειώνει ότι μέρος των ανωτέρω ποσών (µε µέγιστο ποσοστό 30%) αναµένεται να καλυφθεί από επιδοτήσεις µέσω του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού.

Παράλληλα, αναφέρει ότι οι κατασκευαστικές και άλλες εργασίες άρχισαν και συνεχίζονται µε εντατικό ρυθµό ώστε τα έργα ανακαίνισης να παραδοθούν έγκαιρα από τον εργολάβο και το ξενοδοχείο να επαναλειτουργήσει κανονικά πριν την καλοκαιρινή περίοδο του 2018. 

Περισσότερα στο InBusinessNews