Αρχική BusinessNews Aκύρωση προγραμματισθείσας εκποίησης κύριας κατοικίας στην Παλόδεια

Aκύρωση προγραμματισθείσας εκποίησης κύριας κατοικίας στην Παλόδεια

Την ακύρωση προγραμματισθείσας εκποίησης για αύριο, 6/11/2019, που αφορά κύρια κατοικία, στην περιοχή Παλόδεια στην Λεμεσό, πέτυχε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, ο οποίος καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως αξιοποιήσει την περίοδο μέχρι και τις 15/11/2019, για ένταξη στο Σχέδιο Εστία, σημειώνοντας ότι «είναι άκρως απαραίτητο κάθε εντάξιμος δανειολήπτης στο Σχέδιο να αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή». 

Σε σημερινή ανακοίνωση ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι «ουδεμία αρμοδιότητα έχει και ούτε δικαιούται στην πραγματικότητα να παρέμβει για ακύρωση εκποίησης», προσθέτοντας ότι «οι σχετικές υπηρεσίες που προσφέρει, κατά καιρούς, συνιστούν κυρίως απόρροια της εκδήλωσης καλής πίστης από τα ενδιαφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα».
 
Αναφορικά με την περίπτωση ακύρωσης της εκποίησης κύριας κατοικίας, ο Επίτροπος αναφέρει ότι παρελήφθη από το γραφείο του, χθες το απόγευμα στις 18:05, ηλεκτρονικό μήνυμα, με την παράκληση να ακυρωθεί η πιο πάνω προγραμματισθείσα εκποίηση, προσθέτοντας, ωστόσο,  ότι, «οι καταναλωτές ενώ παρέλαβαν πριν από αρκετούς μήνες τις επιστολές τύπου ΄Θ΄ από το τραπεζικό ίδρυμα και πολύ πριν αυτό προχωρήσει σε διαδικασίες εκποίησης, δεν ενήργησαν έγκαιρα προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο εκποίησης».
 
«Είναι καθήκον των ενδιαφερομένων, με την παραλαβή την επιστολή τύπου ΄Θ΄, στην οποία γίνεται αναφορά και παραπομπή στην περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, και κατ’ επέκταση στο  θεσμό του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, όταν αυτό επιτρέπεται από τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμο του 2010, ως εκάστοτε τροποποιείται ή και αντικαθίσταται, να προβαίνουν σε άμεση αξιοποίηση των σχετικών διαδικασιών», προσθέτει.
 
Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος καλεί για άλλη μια φορά τους δανειολήπτες να ενεργούν προς προστασία των συμφερόντων τους, αμέσως μετά την παραλαβή της επιστολής τύπου «Θ» και όχι με την παραλαβή της ειδοποίησης εκποίησης.
 
«Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, ο κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το Τραπεζικό Σύστημα, να αξιοποιεί τους υφιστάμενους θεσμούς, καθώς και άλλα σχετικά νομοθετήματα, έγκαιρα και ορθολογικά, προκειμένου να επιτύχει την αποτελεσματικότερη δυνατή προστασία των οικονομικών του συμφερόντων», υπογραμμίζει.
 
Τέλος ο Επίτροπος ευχαριστεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΕΔΙΠΕΣ, ο οποίος ενεργώντας καλόπιστα, όπως αναφέρει, «και στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και για σκοπούς ικανοποίησης της επιτακτικής ανάγκης επίλυσης ανθρωπιστικού προβλήματος, αποδέχθηκε την εισήγησή μου για ακύρωση της προγραμματισθείσας για αύριο εκποίησης».
 
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ