Αρχική Τελευταία Νέα Ανακοίνωση Δήμου Λεμεσού για ανέγερση οικοδομής στην περιοχή Νεάπολης

Ανακοίνωση Δήμου Λεμεσού για ανέγερση οικοδομής στην περιοχή Νεάπολης

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Λεμεσού σε σχέση με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Αλήθεια» αναφορικά με την ανέγερση οικοδομής στην περιοχή Νεάπολης Λεμεσού – 8/3/2024.

Ο Δήμος Λεμεσού σε σχέση με το πιο πάνω δημοσίευμα διευκρινίζει τα εξής:

Επιβεβαιώνουμε το γεγονός ότι οι οικοδομικές εργασίες της εν λόγω οικοδομής βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί μέχρι σήμερα οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία πολεοδομική και οικοδομική άδεια από τον Δήμο.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Λεμεσού στην πάγια προσπάθεια του να επιβάλει την πολεοδομική επιβολή κάνει διαβήματα τόσο προς τους μελετητές, όσο και τους ιδιοκτήτες να μην ξεκινούν τις οικοδομικές εργασίες πριν την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών. Επιπρόσθετα δε, στις περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι η προτεινόμενη οικοδομή βρίσκεται έξω από τα πλαίσια αδειοδότησης, ζητείται και διάταγμα αναστολής εργασιών.

Στην προκειμένη περίπτωση όταν ο Δήμος πληροφορήθηκε ότι άρχισαν οι οικοδομικές εργασίες ενημέρωσαν τόσο τους μελετητές όσο και τους ιδιοκτήτες να διακόψουν άμεσα τις όποιες εργασίες μέχρι την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών. Ο Δήμος δεν προχώρησε σε διάταγμα αναστολής εργασιών γιατί η προτεινόμενη οικοδομή ήταν μέσα στα πλαίσια πιθανής αδειοδότησης της.

Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες της οικοδομής με επιστολή τους ημερομηνίας 16.6.2023 ενημέρωσαν το Δήμο ότι αναγνωρίζουν την παρανομία τους και εξέφρασαν την πρόθεση τους να διακόψουν τις κατασκευαστικές εργασίες.

Επιπρόσθετα, ο Δήμος είχε ζητήσει από τους μελετητές στις 23.2.2023 να προχωρήσουν σε διαβουλεύσεις με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, λόγω γειτνίασης της οικοδομής με παρακείμενη ανάπτυξη για την οποία τέθηκαν όροι από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων επισκέφθηκε την οικοδομή στις 10.4.2023 και με επιστολή τους ημερομηνίας 18.4.2023 επιβεβαίωσαν ότι επιτόπου είχε γίνει εκσκαφή και κοιτόστρωση και συνεπώς οι απόψεις τους ήταν άνευ αντικειμένου.

Η πιο πάνω περίπτωση απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 6.3.2024 και αποφάσισε να αναβληθεί η συζήτηση του μέχρι να διερευνηθεί περαιτέρω το όλο θέμα.