Αρχική Τελευταία Νέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πολιτική του Δήμου Λέμεσού για τα άτομα ΑΜΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πολιτική του Δήμου Λέμεσού για τα άτομα ΑΜΕΑ

Σύμφωνα με προηγούμενη δήλωση του Δήμου Λεμεσού και με αφορμή τις πολλές επιστολές που λαμβάνει καθημερινά για διαγραφές εξωδίκων ,επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό για ακόμη μια φορά, για τα ακόλουθα :

1. Στα πλαίσια της πολιτικής του Δήμου για καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες έχουν χωροθετηθεί και σημανθεί σε διάφορους χώρους στα όρια του Δήμου, πέραν των 100 θέσεων στάθμευσης για κάτοχους κάρτας Ατόμων με Αναπηρίες ( Α.Μ.Ε.Α) και με προοπτική να αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

2. Επιτρέπει τη δωρεάν στάθμευση σε δικαιούχους κάρτας Α.Μ.Ε.Α :

α. Στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης μακράς διάρκειας , ανεξάρτητα αν η στάθμευση δεν γίνει σε σεσημασμένο χώρο για αναπήρους, νοουμένου ότι δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία.

β. Στους μικρής διάρκειας χώρους στάθμευσης, όπου υπάρχουν παρκόμετρα και μηχανές , αλλά ΜΟΝΟ για ολιγόωρη στάθμευση.

3. Προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για τις πιο πάνω διευκολύνσεις είναι η εξασφάλιση της σχετικής κάρτας στάθμευσης την οποία εκδίδει η Υπηρεσία Μερίμνης Αναπήρων του Γραφείου Εργασίας και η οποία υποχρεωτικά πρέπει να τοποθετείται στο μπροστινό ανεμοθώρακα για έλεγχο με βάση και τη σχετική νομοθεσία κατά τρόπο σταθερό ώστε να μη υπάρχει πιθανότητα να μετακινηθεί. Σημειώνεται ότι η νομοθεσία προνοεί ότι η κάρτα θα χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ από τον δικαιούχο σε οποιοδήποτε όχημα τον μεταφέρει και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άλλο άτομο γιατί αυτό αποτελεί αδίκημα.

4. Οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή σήμα περιλαμβανομένης και της ταυτότητας μέλους της Π.Ο.Α δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη. Προτρέπονται όλοι οι δικαιούχοι να συμμορφώνονται με τις πιο πάνω οδηγίες και τονίζεται για ακόμη μία φορά ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης , αιτήματα που σχετίζονται με διαγραφή καταγγελιών θα απορρίπτονται.

 

Από το ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Λεμεσός Φεβρουάριος 2017 EΕ – ΑμεΑ.2017