Αρχική Τελευταία Νέα Απόσυρση προϊόντος από την αγορά

Απόσυρση προϊόντος από την αγορά

02354crown

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίο δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης EE. Ως εκ τούτου, έχει διατάξει την απόσυρσή του από την αγορά.

Προϊόν

· Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας

· Είδος: Βραστήρας

· Εμπορική επωνυμία: CROWN

· Τύπος: HHB1719

· Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 1.8 L, 1850-2200 W,  50/60 Hz

· Εισαγωγέας: Theoglass Merchants Ltd

 

02354crown

 

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.