Αρχική Τελευταία Νέα Ανακοίνωση Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας για εκτέλεση εργασιών στα Κάτω Πολεμίδια

Ανακοίνωση Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας για εκτέλεση εργασιών στα Κάτω Πολεμίδια

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας ανακοινώνει ότι εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στην οδό Αδαμάντιου Αδαμάντιου στην περιοχή Κάτω Πολεμιδιών, στο Δήμο Λεμεσού. Οι εργασίες στην οδό αυτή θα διαρκέσουν μέχρι τις 21/2//2022.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας ανακοινώνει ότι εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στις οδούς Ρένου Φραγκούδη και Κωνσταντίνου Συμεωνίδη στην περιοχή Τσιρείου, στο Δήμο Λεμεσού. Οι εργασίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 24/2/2022.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση και θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Παρακαλείται το κοινό όπως είναι προσεκτικό και ακολουθεί τα σήματα τροχαίας.