Αρχική BusinessNews Ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λεμεσού

Ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λεμεσού

sxediomeletis

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελούν την εξέλιξη των παραδοσιακών κυκλοφοριακών μελετών, με περισσότερη έμφαση στον άνθρωπο και το περιβάλλον στο οποίο ζει, και στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πτυχής των αστικών μεταφορών, ατόμων και εμπορευμάτων. 

Η περιοχή μελέτης καλύπτει την ευρύτερη αστική περιοχή Λεμεσού στην οποία περιλαμβάνονται οι έξι Δήμοι της πόλης και έντεκα περιαστικές Κοινότητες. 

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση μέσω λεπτομερούς κυκλοφοριακού μοντέλου διάφορων σεναρίων που θα περιλαμβάνουν δέσμες μέτρων, πολιτικών και δράσεων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των ανθρώπων και των επιχειρήσεων για κινητικότητα.

Η έναρξη τω εργασιών ορίστηκε στις 13 Μαρτίου 2017 και θα αρχίσει σύντομα η συλλογή δεδομένων η οποία περιλαμβάνει κυκλοφοριακές μετρήσεις σε τμήματα των δρόμων και σε σηματοδοτούμενους ή άλλους κόμβους, καθώς και μετρήσεις για τις δημόσιες μεταφορές και τους χώρους στάθμευσης. Θα διεξαχθούν επίσης συνεντεύξεις με πολίτες/οδηγούς (τηλεφωνικές και στο πλάι του δρόμου). Το κοινό παρακαλείται θερμά να συμμετάσχει στις συνεντεύξεις, εφόσον του ζητηθεί, και να διευκολύνει το προσωπικό συλλογής δεδομένων. 

 sxediomeletis

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Μάρτιος 2017