Αρχική Τελευταία Νέα Ανεπανόρθωτες ζημιές στον Πενταδάκτυλο

Ανεπανόρθωτες ζημιές στον Πενταδάκτυλο

Εκδοση που αναφέρεται στην περιβαλλοντική αξία της οροσειράς του Πενταδακτύλου, τις ανεπανόρθωτες ζημιές που έχουν γίνει ως συνέπεια της παράνομης λατόμησης και στην ανάγκη προστασίας του, παράδωσε σήμερα στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβη Αλέξανδρο Ν. Ζήνων, η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου.
 
Η Κύπρος έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός βοτανικού παράδεισου, αναφέρει ανακοίνωση της Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Πάνω από 8% των φυτών του νησιού, δηλαδή 145 διαφορετικά είδη και υποείδη, είναι ενδημικά της Κύπρου και μοναδικά για την Ευρώπη αλλά και παγκόσμια, από τα οποία τα 56 είναι ενδημικά του Πενταδακτύλου.
 
Στον Πενταδάκτυλο, υπάρχουν 14 σημαντικοί τύποι οικοτόπων, από τους οποίους οι τέσσερις αποτελούν οικοτόπους προτεραιότητας. Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 92/43 / ΕΟΚ, έχουν αναγνωριστεί 18 είδη ερπετών και 30 είδη πουλιών του Παραρτήματος I της Οδηγίας των Πουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οδηγία 2009/147/EΕ).
 
Δυστυχώς, σημειώνεται στην ανακοίνωση, αυτή η μοναδική περιοχή κινδυνεύει να καταστραφεί λόγω της υπερβολικής λατόμησης, της υπερβόσκησης, των σκουπιδιών, του παράνομου κυνηγίου, της οικοδομικής ανάπτυξης και των στρατιωτικών δραστηριοτήτων.
 
Τριάντα έξι παράνομα λατομεία δραστηριοποιούνται στην οροσειρά του Πενταδακτύλου, με αποτέλεσμα τη μεταβολή του ανάγλυφου, την απώλεια σημαντικών οικοτόπων και τον κίνδυνο εξαφάνισης σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας, όπως αναφέρεται.
 
Κύπριοι επιστήμονες, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, προειδοποιούν ότι αν η λατόμηση δεν σταματήσει, οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον θα είναι μόνιμες και μη αναστρέψιμες, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας.
 
Η υπό αναφορά έκδοση έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα, ώστε να αποτελέσει εργαλείο ενημέρωσης Ευρωπαίων και άλλων αξιωματούχων, με στόχο την άσκηση πιέσεων προς τις κατοχικές αρχές για εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και τερματισμό της παράνομη λατόμησης.
 
Η έκδοση αυτή, έχει ως στόχο να φέρει το θέμα στο προσκήνιο, ζητώντας δράση από τη διεθνή κοινότητα για την προστασία του περιβάλλοντος στα κατεχόμενα και κυρίως για τη διατήρηση της μορφολογίας της οροσειράς Πενταδακτύλου και την προστασία των ειδών και οικοτόπων.
 
Τα έντυπα θα σταλούν μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών στις Πρεσβείες της Κύπρου, καθώς και σε ξένους αξιωματούχους, για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους για το εν λόγω θέμα.
 
H έκδοση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος http://www.ec.gov.cy