Αρχική BusinessNews Άνοιξε νέες θέσεις η ΑΗΚ και προσλαμβάνει άμεσα με μισθό μέχρι €37.000

Άνοιξε νέες θέσεις η ΑΗΚ και προσλαμβάνει άμεσα με μισθό μέχρι €37.000

ΑΗΚ – Πλήρωση 4 νέων θέσεων εργασίας

 

Διαβάστε αναλυτικά και δείτε περισσότερες πληροφορίες στο Carierista ΕΔΩ:

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Τεχνικού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου και των μετέπειτα τροποποιήσεων του. Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τέσσερις (4) κενές θέσεις Τεχνικού (Έργων) Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8 (Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960-Α8:€24.619-€37.661)

Διαβάστε αναλυτικά και δείτε περισσότερες πληροφορίες στο Carierista ΕΔΩ: