Αρχική Τελευταία Νέα Απάντηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με την ανακοίνωση του Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ

Απάντηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με την ανακοίνωση του Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ

Με θλίψη διαπιστώνουμε ότι η σημερινή ανακοίνωση του Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ κινείται στις ίδιες ακριβώς γραμμές με τις απαράδεκτες δηλώσεις του Aντιπρύτανη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας στις 24.1.2024. Το πρόβλημα σαθρότητας είναι, συνεπώς, σοβαρό και συστημικό. Επί της ανακοίνωσης αυτής σημειώνουμε τα ακόλουθα:

(α) Με επιστολή μας ημερ. 3.10.2023 προς τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αναφέραμε ότι οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Πειθαρχικός Έλεγχος του Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) Κανονισμοί, οι οποίοι εφαρμόζονται και από το ΤΕΠΑΚ, είναι ανεπαρκείς καθώς ενδεχόμενα πειθαρχικά αδικήματα ακαδημαϊκών εξετάζονται από τους ίδιους τους συνάδελφούς τους. Εισηγηθήκαμε όπως η διερεύνηση και ακολούθως η πειθαρχική εκδίκαση διενεργείται από άτομα ανεξάρτητα από το Πανεπιστήμιο στο οποίο απασχολούνται οι καταγγελλόμενοι, κατ΄ αναλογία των διαδικασιών που ακολουθούνται στη Δημόσια Υπηρεσία όπως τροποποιήθηκαν το 2022 κατόπιν δικών μας παρόμοιων συστάσεων.

(β) Εναντίον του «τριπλοθεσίτη» καθηγητή υποβλήθηκε από το 2015 καταγγελία σύμφωνα με την οποία απασχολείτο ταυτόχρονα σε πλήρη βάση ως Αναπληρωτής Καθηγητής σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, προσκόμιζε ψευδή ιατρικά πιστοποιητικά από ιδιώτες ιατρούς στην Ελλάδα για να δικαιολογεί τις απουσίες του, το χειμώνα του 2017 δεν δηλώθηκε καθόλου ως διδάσκων καθηγητής στο πρόγραμμα στο οποίο ήταν υπεύθυνος στο ΤΕΠΑΚ και δεν διέμενε στην Κύπρο, ενώ δήλωνε ψευδώς ως διεύθυνση κατοικίας διευθύνσεις άλλων καθηγητών. Αντί ο συγκεκριμένος Καθηγητής να ελεγχθεί πειθαρχικά ή/και ποινικά, του δόθηκε άδεια να εργάζεται επιπρόσθετα και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ενώ δε τον Ιούνιο του 2019 ο τότε Πρόεδρος του Συμβουλίου ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι η υπόθεση «βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου για Ακαδημαϊκό Προσωπικό (ΕΠΕ), η οποία στο παρόν στάδιο είναι στη διαδικασία εξέτασης και αντεξέτασης των μαρτύρων κατηγορίας», αυτός αφέθηκε τελικά να αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση, ούτε καν καταγγελία στην Αστυνομία για τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

(γ)  Όσον αφορά στις υποθέσεις ενώπιον της ΕΠΕ, αυτές που υποβλήθηκαν και δεν εξετάστηκαν είναι 40 ενώ ο Πρύτανης αναφέρεται μόνο σε πέντε. Σε επιστολή ημερ. 7.9.2022 ο πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς επιβεβαίωσε ότι «η ΕΠΕ είχε δεχθεί μεγάλο όγκο καταγγελιών, περί τις 40 στον αριθμό». Ακόμα και στην περίπτωση των  υποθέσεων που στοιχειοθετούνται, ο Πρύτανης ισχυρίζεται ότι αυτές θα πρέπει να «κουκουλώνονται» επειδή ο καταγγέλλων αποφασίζει να ακολουθήσει τον νόμο της σιωπής σε μια λογική ομερτά. Για παράδειγμα, καταγγελίες για στημένα εκλεκτορικά σώματα ουδέποτε εξετάστηκαν από την ΕΠΕ.

2. Όσον αφορά στο ηλεκτρονικό μήνυμα της Συντεχνίας Ακαδημαϊκών του ΤΕΠΑΚ ημερ. 25.1.2024 και στην αναφορά ότι παρουσιάστηκαν εσφαλμένα στοιχεία για τη λειτουργία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, σημειώνουμε ότι το ποσό των €1,3εκ. που αναφέρθηκε από την εκπρόσωπο της Υπηρεσίας μας, ως το συνολικό κόστος του Τμήματος για την πενταετία 2016 – 2020, μάς δόθηκε σε επίσημη αλληλογραφία από τον τέως Πρόεδρο του Συμβουλίου ημερ. 12.10.2020. Το ποσό αυτό δαπανήθηκε ενώ το Τμήμα δεν είχε μέχρι τότε δεχθεί ούτε έναν φοιτητή.

3. Αυτό που είναι προφανές είναι ότι η εκπαιδευτική κοινότητα του ΤΕΠΑΚ αντιδρά και πολεμά τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, την Ελεγκτική Υπηρεσία και κάθε άλλο που αντιτάχθηκε στις πρόσφατες σκανδαλώδεις αποφάσεις τους για την καταβολή, διαχρονικά μέχρι αφυπηρετήσεως, μηνιαίων επιδομάτων σε διδάσκοντες (Μέλη ΔΕΠ/ΕΕΠ) στη Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας (ΔιΤουΦΕ), η οποία θα εδρεύει στην Πάφο, ασχέτως της ύπαρξης ή όχι διδακτικών καθηκόντων στην Πάφο. Για τις καταχρηστικές αυτές αποφάσεις έχουμε από τον Νοέμβριο του 2023 ενημερώσει την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

4. Στην πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας καλέσαμε το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να εξετάσει τα μοντέλα διοίκησης κρατικών πανεπιστημίων άλλων ευρωπαϊκών κρατών και να μεριμνήσει για υιοθέτηση τέτοιου βέλτιστου μοντέλου και στην Κύπρο, αφού είναι προφανές ότι, με πρόσχημα την καθολικά αποδεκτή ανάγκη για ακαδημαϊκή αυτονομία, εμφανίζονται φαινόμενα διοικητικής και οικονομικής αυθαιρεσίας με τα λεφτά των φορολογουμένων πολιτών.